Denne artikel i Halsnæs Avis har givet anledning til direkte spørgsmål til landets transportminister.

Denne artikel i Halsnæs Avis har givet anledning til direkte spørgsmål til landets transportminister.

Avisartikel udløser spørgsmål til minister

TRAFIK "Hvornår kan borgere og virksomheder i blandt andet Halsnæs forvente, at pengene til motorvejene kommer?"

Det er et af de spørgsmål, folketingsmedlem Marlene Harpsøe (DF) har sendt til transportminister Ole Birk Olesen (LA), efter hun har læst artiklen "Firmaer ønsker forbedrede motorveje" i Halsnæs Avis.

Marlene Harpsøe glæder sig over, at avisen har taget emnet op og er med til at tydeliggøre, hvilke konsekvenser infrastrukturen har for det lokale erhvervsliv. Hun fortæller, at hun på baggrund af artiklen stiller dette spørgsmål til transportministeren via Folketingets Transportudvalg:

"I artiklen "Firmaer ønsker forbedrede motorveje" i Halsnæs Avis den 27. februar 2018 fremgår flere lokale virksomheders beskrivelser af, hvad en forlængelse af Hillerødmotorvejen og en færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen vil betyde for det lokale erhvervsliv. Mener ministeren at de lokale virksomheder har væsentlige og gode argumenter for at forbedre og forlænge Frederikssunds- og Hillerødmotorvejen, og hvilke tanker gør ministeren sig i forhold til, hvornår det lokale erhvervsliv og borgerne kan få indfriet deres behov for investering i de pågældende motorveje?"

Og Marlene Harpsøe fortæller til Halsnæs Avis: "Både tredje etape af Frederikssundmotorvejen og en forlængelse af Hillerødmotorvejen er opgaver, der skal findes penge til. Det er vi i Dansk Folkeparti parate til. Det har stor betydning for den lokale vækst og tryghed, at infrastrukturen er i orden. Jeg håber, at ministeren snart vil melde klart ud."

I artiklen fortæller chefkonsulent Jesper Ræbild fra Infrastruktur Nordsjælland om lokale virksomheders udfordringer på vejnettet: Køkørsel m.v. giver forsinkelser dagligt, og betyder at firmaer bruger adskillige ekstra timer på transport uge efter uge. /an 

 

 

 

Marlene Harpsøe, Dansk Folkeparti

Marlene Harpsøe, Dansk Folkeparti

Publiceret 27 February 2018 13:47