Styrelsen for Patientsikkerhed giver nu Hjemmesygeplejen den bedste 'karakter': Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden. Arkivfoto.

Styrelsen for Patientsikkerhed giver nu Hjemmesygeplejen den bedste 'karakter': Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden. Arkivfoto.

Patientsikkerhed er nu i top i Hjemmesygeplejen

Tilsyn førte til alvorlig kritik af og påbud til Hjemmesygeplejen i Halsnæs. Nyt tilsyn viser, at der ikke længere er problemer omkring patientsikkerheden

Af
Kim Larsen

HALSNÆS De ca. 600 borgere, der får hjælp fra Hjemmesygeplejen til f.eks. sårbehandling og medicingivning, behøver ikke længere at frygte for deres sikkerhed.

Efter et sundhedsfagligt tilsyn 23. april 2019 udtalte Styrelsen for Patientsikkerhed kritik på 10 ud af 14 målepunkter. Bl.a. krav til dokumentation, journalføring, håndtering af medicin, patienters retsstilling og hygiejne.

Styrelsen samlede vurdering lød på: "større problemer af betydning for patientsikkerheden"

En kritik der senere blev fulgt op af et påbud om at "bringe de konstaterede forhold i orden".

Og det er så sket nu: Den 28. oktober har Styrelsen for Patientsikkerhed gennemført et nyt tilsynsbesøg, der viser, at patientsikkerheden nu er i top: "Ingen problemer af betydning for Patientsikkerheden.

Kritik af tilsyn

"Først er fremmest er jeg rigtig tilfreds med, at vi så forholdsvis hurtigt har fået rettet op på de kritikpunkter Styrelsen for Patientsikkerhed havde. Det har krævet en stor indsats af vores ledere og medarbejdere, og det vil jeg gerne kvittere for," udtaler direktør Niels Milo Poulsen, Halsnæs Kommune og fortsætter:

Niels Milo Poulsen, Halsnæs Kommune:

Niels Milo Poulsen, Halsnæs Kommune: "Vi fik en kritisk bemærkning fra tilsynet om, at vi havde givet en borger Pamol frem for den Panodil, der var udskrevet, selvom medicinen er nøjagtig den samme."

"Nu gælder det om, at vi fremadrettet holder fast i en kultur, hvor vi fortsat prioriterer den nære pleje, men også har et større fokus på de dokumentationskrav Styrelsen for Patientsikkerhed stiller. I den sammenhæng udgør tilsyn et vigtigt element i at sikre, at der fokus på procedurer og dokumentation."

"Vi kan konstatere, at der p.t. er mange kommuner, som har fået påbud af styrelsen. Vi skal selvfølgelig ikke gå på kompromis med patientsikkerheden, men vi bør også overveje om alle de dokumentationskrav, vi møder, har værdi for borgerne."

"Som et eksempel kan jeg nævne, at vi fik en kritisk bemærkning fra tilsynet om, at vi havde givet en borger Pamol frem for den Panodil, der var udskrevet, selvom medicinen er nøjagtig den samme. Set fra vores bord er det helt uproblematisk, og derfor tror jeg, der er behov for, at vi får en dialog om, hvad der vigtigt og ikke vigtigt i forhold til patientsikkerheden."

Publiceret 02 December 2019 09:27