Sognepræst Tina Folke Drigsdahl, biskop Lise-Lotte Rebel, sognepræst Dennis Jelstrup og formand for Ølsted menighedsråd, Judy Schou Christiansen, i det nyrenoverede kor- og alterparti i Ølsted Kirke. Foto: Jan Stephan.

Sognepræst Tina Folke Drigsdahl, biskop Lise-Lotte Rebel, sognepræst Dennis Jelstrup og formand for Ølsted menighedsråd, Judy Schou Christiansen, i det nyrenoverede kor- og alterparti i Ølsted Kirke. Foto: Jan Stephan.

Biskop på festbesøg i Ølsted Kirke

Stor renovering af kor- og alterparti Ølsted Kirke fejret med festgudstjeneste med deltagelse af biskoppen

KIRKE Den flotte, gamle altertavle med bibelske motiver, bl.a. korsfæstelsesscenen, samt det enkle, men imponerende, krucifiks er fine kunstskatte i Ølsted Kirke. Men rammerne i kor- og alterpartiet er med årene blevet meget slidte.

"Klædet (antependiet), der hænger ned foran alteret, er med tiden falmet og tæppet på gulvet (kortæppet) bærer præg af mange års brug. Så noget måtte ske. Og derfor valgte menighedsrådet for fem år siden at kontakte Nationalmuseet og Selskabet for Kirkelig Kunst for at få en objektiv vurdering af sagen. Meldingen var entydig: ja, inventaret var slidt og noget nyt burde skabes. Menighedsrådet søgte derfor i første omgang om økonomiske midler til at udfærdige et skitseforslag," fortæller sognepræst Tina Folke Drigsdahl.

Da bevillingen var på plads, faldt valget på tekstilkunstner Berthe Forchhammer, som har stor erfaring med renovering af kirkeligt inventar. For tre år siden mødtes hun med et udvalg fra menighedsrådet til en første af flere spændende samtaler om den bedste løsning. Hvilke farver og hvilke materialer skulle der arbejdes med, for at gøre rummet smukkere?

Samtaler som lidt efter lidt førte til det endelige projekt, som efter godkendelse i menighedsrådet blev forelagt til godkendelse i Helsingør Stift og finansiering i provstiet.

Det lille kalkamaleri (et soltegn) på væggen bag alteret er bragt i spil i det nyvævede alterklæde (antependkium) og kortæppe. Foto: Jørgen Rasmussen.

Det lille kalkamaleri (et soltegn) på væggen bag alteret er bragt i spil i det nyvævede alterklæde (antependkium) og kortæppe. Foto: Jørgen Rasmussen.

Et lille kalkmaleri, et soltegn, øverst til højre bag altertavlen er bragt i spil, idet gyldne blade fra rosetten nu også folder sig ud på det nye antependium (alterklæde) og kortæppe, vævet af Berthe Forchhammer. Smedejernsgitteret foran alteret er blevet renoveret og malet delvist op med guld, så bladene også dér fremhæves. Endelig er knæfaldet udskiftet så det har fået en anden hældning og nyt betræk af kernelæder.

Gyldne blade fra soltegnet bag altertavlen er 'drysset ned' på det nye altertæppe. Foto: Tina Folke Drigsdahl.

Gyldne blade fra soltegnet bag altertavlen er 'drysset ned' på det nye altertæppe. Foto: Tina Folke Drigsdahl.

En lille skammel og stole til korpartiet er bygget op helt fra grunden og er ligeledes beklædt med kernelæder. Farverne er hentet fra altertavlen, så det nye inventar spiller sammen med det gamle.

Ølsted Kirke har været lukket en måneds tid, mens der er blevet arbejdet med at få det hele på plads. Søndag blev det flotte resultat fejret med festgudstjeneste med deltagelse af biskop Lise-Lotte Rebel.

kil@lokalavisen.dk

Publiceret 02 December 2019 09:47