Nyt fradrag skal være med til at øge udlejningskapaciteten i bl.a. Halsnæs, hvor blot 7% af de ca. 8.500 sommerhuse udlejes til turister.

Nyt fradrag skal være med til at øge udlejningskapaciteten i bl.a. Halsnæs, hvor blot 7% af de ca. 8.500 sommerhuse udlejes til turister.

Turisme: Stort potentiale for større indtjening

SOMMERHUSE De seneste overnatningstal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af feriehusudlejninger i både Halsnæs og Gribskov kommuner samlet set stiger. Her i lokalområdet har stigningen været markant, men med en udnyttet kapacitet på 7,2% er der potentiale for mere udlejning, hvilket øger indtjening for sommerhusejerne og for bl.a. turismevirksomheder i kraft af flere gæster, melder sammenslutningen Dansk Kyst- og naturturisme på baggrund af tallene.

Halsnæs oplever en stigning på 13,3% i antal feriehusovernatninger, mens Gribskov Kommune modsat oplever et fald på 2,8%.

"Begge kommuner er en del af de 35 kommuner med særligt potentiale, der tidligere i år er blevet identificeret af Feriehusudlejernes Brancheforening. Der er tale om deciderede sommerhuskommuner med mere end 2.000 sommerhuse, hvor udlejningsgraden er lav," lyder det fra sammenslutningen, der estimerer, at antal overnatninger kan øges fra de nuværende 85.000 (år til dato) til 1,8 mio. årligt i Halsnæs.

"Efterspørgslen på sommerhuse i Nordsjælland er stor, men vores udfordring er, at det kan være svært at få sommerhusejerne i områderne til at leje deres hus ud på trods af mange fordelagtige tiltag. Vi bearbejder fortsat sommerhusejerne, men gør i højere grad en indsats for at få dem til selv at bruge husene, så de ikke står tomme i skuldersæsonerne. Det vil betyde, at vores lokale forretninger og restauranter styrkes, hvilket vil gavne både beskæftigelsen og økonomien," forklarer Bettina Kampmann, som er projektchef ved VisitNordsjælland.

Der har været flere tiltag i gang for at øge udlejningen, og et forhøjet bundfradrag, indført tidligere i år, skal blandt andet være med til at gøre en markant forskel i Nordsjælland. Fradraget betyder, at ejere kan tjene 40.900 kroner skattefrit ved at udleje fritidshuset gennem et bureau. /an

Publiceret 15 November 2019 00:00