Udsnit af Nordmolen-projektet.

Udsnit af Nordmolen-projektet.

Flertal for Nordmolen-plan

HUNDESTED HAVN Onsdag var det økonomiudvalgets tur til at stemme om den omdiskuterede sag om igangsætning af lokalplanarbejdet for bolig- og erhvervsbyggeri på Nordmolen i Hundested.

For stemte Steffen Jensen (A), Steen Hasselriis (V), Michael Thomsen (V), Thomas Møller Nielsen (V), mens Torben Hedelund (A) og Thue Lundgaard Curry (Ø) stemte imod. Anja Rosengreen (F) var fraværende med afbud.

Dermed tegner der sig et flertal for det videre arbejde med byggeplanerne, der har været til politisk behandling i flere omgange de seneste år, men de sidste uger har det handlet om et tilrettet udspil med blandt andet:

  • 5.800 m2 boligareal
  • 1.000 m2 erhvervsareal, hvor der er krav om publikumsrelaterede erhverv i stueetagen mod havnebassinet
  • 1.000 m2 erhvervsareal bygget ud i havnebassinet
  • 2-3 etager for byggeri på Nordmolen og 1 etage for byggeri i havnebassinet
  • 11 m højde på byggeri regnet ud fra kote 2,8 (klimasikringskote). Enkelte dele i byggefelt 1, 2 og 3 er op til 12 meter.
  • Offentlig adgang gennem området og på havnepromenade
  • Begrænsning af parkeringsarealer på opholdsarealer (p-kælder).

I det videre forløb har Halsnæs Kommune anbefalet, at der i samarbejde med Hundested Havn afholdes et offentligt info-møde inden politisk behandling af forslag, hvor et udkast til byggeriets udformning præsenteres.

Sagen behandles næste gang den 21. november i byrådet. /an

Publiceret 14 November 2019 10:52