DEBAT: Savnet lygtepæl erstattes

Borgmester-svar på debatindlæg om vejbelysning

Af Steffen Jensen, borgmester

VEJBELYSNING Den 13. november udtrykker Wiinberg i et debatindlæg utilfredshed med, at vejbelysningen er fjernet ved 90-graderssvinget på Gamle Møllevej i Frederiksværk.

Men jeg kan berolige med, at vejbelysningen genetableres det pågældende sted. Projektet med modernisering og renovering af vejbelysning i Halsnæs Kommune har været i høring, ligesom der har været afholdt borgermøder. Som en konsekvens heraf er det blevet besluttet, at den omtalte lygtepæl i svinget på Gamle Møllevej skal erstattes af en ny frem for at tages ned permanent. Det samme gør sig i øvrigt gældende for tre lygtepæle på Auderødvej. Begge dele har vi orienteret om på kommunens hjemmeside.

Det er klart, at når man tager en lygtepæl ned, for at sætte en ny op, så vil der være en periode, hvor der ikke er en lygtepæl i funktion. At disse perioder vil forekomme, har vi ligeledes gjort opmærksom på via vores hjemmeside.

Jeg kan oplyse, at entreprenøren i næste uge påbegynder arbejdet med at grave kabler ned og sætte den nye lygtepæl op, så der snart igen vil være lys i svinget på Gamle Møllevej.

Publiceret 14 November 2019 09:24