DEBAT: Helt sort i boligområde

Af Wiinberg, Gl.Møllevej, Hanehoved

VEJBELYSNING Den 22/10 blev vejbelysning i 90-gradersvinget på Gl. Møllevej nedtaget, hvilket mange herude har gjort opmærksom på. På borgermøde 17/9-2019 udtaltes, at mange af trælygtepælene er rådne.

Nu står de tilbageblevne trælygtepæle uden ledninger og wirer til at støtte dem - meget utrygt, især fordi vi ligger åbent ud til fjorden og får væsentligt mere blæst herude end i byen.

Gl. Møllevej er ikke bred nok til at to biler kan passere hinanden - ingen fortov, kun græsrabat, som gående, cyklister og biler skal deles om. Lygtepælen der står i 90 gradersvinget står i byzone, bør retableres da oversigtsforholdene er dårlige. Borgmesteren har selv tidligere udtalt, at man vil forstærke belysningen i byzone. Det vil være ønskeligt, hvis borgmesteren kom herup om aftenen og ved selvsyn kontatere, hvor kulsort der er her - og ingen naturmæssige værdier at se.

Ví er mange herude på Gl. Møllevej, der øsnker et kklart svar fra borgmesteren om genopsætning af lys i svinget.

Publiceret 13 November 2019 00:00