Der blev i 2017 anlagt en ni-hullers discgolfbane på det grønne areal ved Carlsvej. Nu ønserk Halsnæs Discgolf Forening at lave en 18 hullers bane i skoven øst for det grønne område. Arkivfoto.

Der blev i 2017 anlagt en ni-hullers discgolfbane på det grønne areal ved Carlsvej. Nu ønserk Halsnæs Discgolf Forening at lave en 18 hullers bane i skoven øst for det grønne område. Arkivfoto.

Naboprotester mod discgolf i skoven

Plan om at anlægge 18 hullers bane i en del af Arresødal Skov møder modstand

SKOV OG DISC-GOLF I september 2017 blev kommunens første discgolfbane indviet på et grønt område ved Carlsvej, Frederiksværk. En ni hullers bane - med mulighed for senere udvidelse til 18 huller.

Nu ønsker Halsnæs Discgolf Forening at etablere en helt ny 18 hullers bane i selve skoven øst for det grønne område - et godt 20 hektar stort område, som er en del af Arresødal Skov.

Naturstyrelsen, som ejer skoven, har allerede givet tilladelse. Men da arealet ligger i landzone, kræver det også en landzonetilladelse, da der er tale om en ændret anvendelse.

Halsnæs Kommune har derfor sendt planen i høring blandt ejere, lejere og brugere af de nærmeste ejendomme, samt tre interesseorganisationer: Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Ornitologiske Forening samt Museum Nordsjælland.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet syv høringssvar, hvoraf det ene repræsenterer flere ejendomme. Alle høringssvar taler imod planen.

Et typisk indlæg fra nogle naboer til skoven lyder:

"Vi har med undren erfaret, at nogle personer agter at etablere et sportsanlæg i skoven ved Karlsgave. Vi er jævnligt brugere af skoven fordi, vi er glade for naturen - den kuperede løvskov er meget smuk, og der er relativ ro på grund af større afstand til trafik og stålværk end for øvrige dele af Frederiksværks skove."

"Der er sket en stor aktivitetsstigning i skoven i form af løb, ridning og især i de senere år cykelsport. Efter vor opfattelse er grænsen for disse aktiviteter nået, hvis der fortsat skal være fred og ro til at nyde de rekreative værdier."

Sagen vil nu blive genbehandlet i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, inden der træffes afgørelse om Halsnæs Kommune vil give landzonetilladelse til en 18 hullers discgolfbane i Arrresødal Skov.

Publiceret 08 November 2019 00:00