Vinderød Privatskole blev under budgetdebatten fremhævet af Walter Christophersen (DF), som appellerede til forældre i Halsnæs at vælge privatskole fremfor folkeskole, hvis de vil deres børn det bedste. Arkivfoto.

Vinderød Privatskole blev under budgetdebatten fremhævet af Walter Christophersen (DF), som appellerede til forældre i Halsnæs at vælge privatskole fremfor folkeskole, hvis de vil deres børn det bedste. Arkivfoto.

DF: Send jeres børn i privatskole

Det slog gnister i byrådet, da byrødder krydsede klinger om folkeskole og privatskole

Af
Kim Larsen

BUDGETDEBAT Det var langt hen ad vejen en fredelig debat i Halsnæs Byråd om budget 2020-23 - de fire forligspartier roste gensidigt hinanden og resultatet. Men det slog gnister, da man begyndte at debattere Dansk Folkepartis budgetforslag.

Dansk Folkeparti prioriterer ældreområdet højt, fastslog Walter Christophersen i sin fremlæggelse:

"Dansk Folkeparti kan under ingen omstændigheder affinde sig med at vore ældre medborgere, som har passeret visitationens nåleøje og blevet anvist en plejehjemsplads, skal forholde sig til at uværdigt og trist ophold i den sidste tid af deres liv."

"Vi ønsker et markant løft på ældreområdet," slog han fast og gennemgik herefter de forbedringer, som Dansk Folkeparti har prioriteret i sit budgetforslag. F.eks. styrkelse af normering på plejecentre, mere personale i hjemmeplejen samt klippekort til både plejecentre og hjemmeboende.

I alt en tilgang på 20,3 mio. kroner på ældreområdet mod de 11,25 mio. kroner, som forligspartiernes budget indebærer. Det er en forskel på 9.075.000 kroner, påpegede Walther Christophersen.

Han gennemgik også, hvordan Dansk Folkeparti vil finansiere de øgede midler til ældreområdet. Mange af de valgte reduktioner er på børn- og ungeområdet.

F.eks. sommerferiepasning i dagtilbud på kun tre matrikler, øget forældrebetaling for SFO/klub, lavere pædagogandel i dagtilbud (fra 65 procent til 55 procent), reduceret vikardækning i folkeskolen, klassekvotient hæves til 23 elever, lærernes undervisningstid hæves fra 772 til 850 timer (forligspartierne sætter den ned til 760 timer), forældrebetaling i UKC ungdomsklub, forhøjelse af klasseloft i Tieren, som samtidig flyttes fra gymnasiet til Magleblik.

Hertil kan nævnes, at Dansk Folkeparti i sit budgetforslag ikke har sat penge af til bedre normering i kommunens dagtilbud.

Massive nedskæringer på børn og skoler

Helge Friis (A) var den første på banen til at kommentere budgetforslaget fra Dansk Folkeparti:

"Der skal være ringere normering i SFO, men det skal koste mere. Der skal være betaling for at komme i ungdomsklub med det resultat, at nogen ikke vil have råd, hvilket kan få sociale konsekvenser. Der skal være betaling for mad i vuggestuen. Der skal være sommerferielukning i daginstitutionerne."

"Men I lukker fuldstændig ørerne for, at der mangler flere hænder i daginstitutionerne."

Helge Friis gennemgik også konsekvenserne af Dansk Folkepartis reduktionsforslag på skoleområdet. F.eks. konstaterede han, at et undervisningstimetal på 850 vil bringe Halsnæs Kommune på den absolutte førsteplads i Danmark:

"Der vil ikke være andre steder, der kan måle sig med en ringere behandling af folkeskolelærerne. Vi får ringere kvalitet, og vi får sværere ved at rekruttere."

"Hvad er det for et børn og ungesyn, der ligger bag så massive nedskæringer på daginstitutionerne og på folkeskoleområdet?" spurgte han Walter Christophersen.

Send jeres børn i privatskole

"Det er ikke nogen hemmelighed, at Dansk Folkeparti har haft kritik af folkeskolen igennem mange år. At vi er efter folkeskolen er med god grund.

"I sidste byrådsperiode lykkedes det os med partiet Venstre at få oprettet en privatskole i Vinderød, og givet mulighed for Skolen Ved Havet - vi havde jo lilleskolen i Torup som et godt eksempel. Sidenhen har mere end 21 procent af de skolesøgende børn i Halsnæs valgt at gå i privatskole. Det forstår jeg godt."

"I folkeskolen er der 70 procent linjefagsuddannede lærere og 30 procent vikarer. Børnene får rigtig mange gange vikarundervisning, hvor de ikke får den fornødne læring. Og det der kommer ud af folkeskolen. Nu nu har vi noget at sammenholde med, i forhold til Vinderød Privatskole er forskellen mere end en karakter i folkeskolens disfavør."

"Og så taler I om rummelighed. Der er jo en mangel på disciplin, så man tror det er løgn. Det er et ledelsesmæssigt problem, skolelederne har jo et magtmiddel, de kan bortvise elever i en kortere periode. De kan tage kontakt til forældrene og sige: 'Nu stopper festen!'

Jeg er helt sikker på at afgange fra folkeskolen vil fortsætte. Om vi får nok for pengene i de kommunale folkeskoler, vil jeg sætte stort spørgsmålstegn ved. Og det er jo ikke fordi folkeskolelærerne overanstrenger sig. En konfrontationstid på 760 timer mener vi ikke er befordrende for undervisningen.

Hvis folkeskolen skal op og matche privatskolerne i Halsnæs, så skal der altså gøres en kæmpe indsats. Folkeskolen er en stor omkostning for Halsnæs Kommune, en folkeskolelærer tjener i gennemsnit 525.000 kroner. Det er jo en ret høj løn. I bliver ved at allokere flere midler til folkeskolen, men output forbliver stadig på et meget lavt niveau."

"Jeg kan kun rette en appel til forældrene, at hvis de kærer sig om deres børn, så sender man sine børn på privatskole, hvis man har de fornødne midler, og det er der rigtig mange der har."

Privatskoler er kun for de velfungerende

Walter Christophersens indlæg fik Sarah L. Thøgersen på banen:

"Jeg bliver lidt harm. Jeg er socialdemokrat og skolelærer, det kan vel ikke være værre set med DF-øjne.

"Måske skulle du kigge på, hvilke vilkår folkeskolelærerne har, og hvilke vilkår privatskolelærerne har. Der er ikke nogle lærere på privatskolerne, der underviser 815 timer årligt."

"Hvordan kvaliteten skal højnes bare ved at lærerne skal undervise mere, det forstår jeg ikke. Du vil øge arbejdspresset på skolerne, det siger sig selv, at det nok vil give nogle flere syge, så vi får brug for flere vikarer."

"Den måde at tale folkeskole ned på, kan du ikke være bekendt. Du har også et ansvar for folkeskolen," sagde Sarah L. Thøgersen og sluttede af med at gøre opmærksom på, at karaktergennemsnittet på Melby Skole er 7,6 mod 7,8 på Vinderød Privatskole - ikke den store forskel, konstaterede hun.

Helge Friis fulgte op med et lige så harmdirrende indlæg:

"Hvis folk vil deres børn det bedste, så skal de sætte dem i privatskole - og en vis herre kan så tage de sidste. Det er da et menneskesyn, der er til at tage og føle på."

"Det er jo ikke alle børn, der kan komme på privatskole. Det handler måske ikke engang om penge, dem der har en diagnose, ved vi, bliver afvist i privatskolerne. Hvis der er børn, der kommer med et udredningspapir: Afvist! Skal de ikke have lov at komme i privatskole?"

"Næh, det er sandelig kun for dem, der er velfungerende. De andre tager folkeskolen sig af. Det kunne måske også være forklaringen på, at karaktergennemsnittet er en smule lavere i folkeskolen."

Publiceret 07 November 2019 13:53