Frederiksværkbanen får også del i de 500 mio. kroner, som forligspartierne i Region Hovedstaden har afsat til modernisering af lokalbanerne i Nordsjælland. Men det er dog ikke her, der trænger mest. Arkivfoto: Kim Larsen.

Frederiksværkbanen får også del i de 500 mio. kroner, som forligspartierne i Region Hovedstaden har afsat til modernisering af lokalbanerne i Nordsjælland. Men det er dog ikke her, der trænger mest. Arkivfoto: Kim Larsen.

500 mio. kroner til lokalbanerne

Budgetforlig i Region Hovedstaden prioriterer modernisering af lokalbanerne i Nordsjælland

TRAFIK Otte af ni partier i regionsrådet i Region Hovedstaden er blevet enige om at investere 500 mio. kr. frem mod 2026 i at forny og modernisere lokalbanerne i Nordsjælland.

Flere af lokalbanerne i Nordsjælland er slidte og trænger til at blive fornyet. Derfor glæder det formand for regionsrådet Sophie Hæstorp Andersen (S), at et bredt flertal med budgettet for 2020 er enige om at bruge 500 mio. kr. til fornyelse af lokalbanerne i de kommende år:

"Det skal være nemt at komme rundt i regionen med grønne og moderne kollektive transportmuligheder. Derfor er jeg rigtigt glad for, at vi tager et fælles ansvar for at modernisere lokalbanerne. Skinner, broer og signalanlæg skal renoveres, overkørsler skal sikres, og der skal nye tog til Nærumbanen. Det arbejde kan vi nu sætte i gang," siger Sophie Hæstorp Andersen (S).

Formand for regionens trafikudvalg, Jens Mandrup (SF), er også glad for investeringerne i lokalbanerne og peger desuden på, at der også bliver sat kraftigt ind på at styrke en sammenhængende og kollektiv trafik - fx med penge til analyser og anlæg, der skal give gode betingelser for at kombinere cykel med tog og bus.

"Med penge til busfremkommelighed, bedre trafikinformation og forbedret sammenhæng mellem de forskellige transportformer har vi også på busområdet besluttet tiltag, der vil række langt ind i fremtiden og give borgerne en god og sammenhængende kollektiv trafik," siger Jens Mandrup (SF).

Frederiksværkbanen

Gribskovbanen er netop nu ved gennemgå en gennemgribende renovering, og herefter er det Hornbækbanen, der står for tur. Og den renovering, har budgetforliget nu sikret penge til.

"Det er Hornbækbanen, som er i dårligst stand og vil blive genstand for den mest gennemgribende renovering.," fortæller specialkonsulent i Region Hovedtaden Petra Hækkerup, som fortsætter:

"Frederiksværkbanen fik den helt store tur i 2011, og da togskinner holder i ca. 40 år, vil der gå ca. 30 år, før banen igen skal opgraderes. Men nogle broer og perroner vil dog blive renoveret, ligesom sporskifter vil blive udskiftet og afvanding foretaget."

Budgetforligets 500 mio. kroner er også med til at sikre, at den kommende nye station Favrholm, ved det nye supersygehus i Hillerød, bliver gjort klar til, at Frederiksværkbanens tog kan stoppe her ved et trinbræt.

Publiceret 05 November 2019 11:16