Nyt udspil om havnebyggeri - uden højhus

NORDMOLEN Hundested Havn I/S er på trapperne med endnu et forslag om byggeri på Nordmolen.

Denne gang lyder forslaget på byggeri i 2-3 etager, med i alt 5.800 kvm. boligareal, 2.000 kvm. til erhverv, med en max. højde på 11 meter, og i dette udspil er der altså ikke tale om højhusbyggeri, hvilket har skabt stor debat i forbindelse med tidligere forslag.

Miljø- og planudvalget skal behandle Hundested Havns udspil den 6. november: "Der har gennem en længere periode været en dialog med Hundested Havn om udformningen af et boligbyggeri med erhverv på Nordmolen i Hundested. Byggeriet vil fremstå i forskellige højder og udformninger, så det både sikres, at der er en arkitektonisk helhed og et kig igennem bebyggelsen. Det ydre område vil være offentligt tilgængeligt, hvorimod de private opholdsarealer vil ligge i midten af bebyggelsen," hedder det bl.a. i dagsordenteksten, som også præciserer, at der i den gældende Kommuneplan 2013 er mulighed for 7.000 m2 byggeri i op til 3 etager med en enkelt bygning i form af et tårn i op til 7 etager - dette har Byrådet ikke ønsket at give mulighed for.

I forslaget er det fremhævet, at der er offentlig adgang på dele af arealerne ved strand og havnebassin. /an

Publiceret 31 October 2019 13:33