Efter forårets ledningsarbejde har Strandvejen været en udfordring for alle trafikanter - Nu udjævnes belægningen inden der kommer ny asfalt til foråret. Foto Thomas Quvang

Efter forårets ledningsarbejde har Strandvejen været en udfordring for alle trafikanter - Nu udjævnes belægningen inden der kommer ny asfalt til foråret. Foto Thomas Quvang

Strandvejen bliver mere jævn

Trafik I løbet af denne uge vil de værste opgravninger på Strandvejen blive udbedret og udjævnet, så vejen bliver mere behagelig at køre på indtil den asfalteres til foråret.

I løbet af foråret har Halsnæs Forsyning færdiggjort ledningsarbejde på Strandvejen, fra Posthustorvet til Stålværksvej. Efterfølgende er der kommet en del henvendelser til Halsnæs Kommune om, at vejen er blevet ujævn efter ledningsarbejdet.

Asfalt til foråret

Derfor vil Halsnæs Forsyning i løbet af denne uge udbedre og udjævne de værste opgravninger. Det vil gøre, at vejen bliver mere komfortabel at køre på, men strækningen vil først blive rigtig god, når den bliver asfalteret til foråret.

Grunden til, at vejen først kan asfalteres i foråret 2020 er, at de underliggende opgravninger og gruslag, som Halsnæs Forsyning har lavet, skal nå at sætte sig i 6-12 måneder inden der kommer asfalt på. Hvis det ikke får tid til det, vil den nye asfalt blive ødelagt.

Nedsat hastighed

I løbet af ugen vil hastighedsgrænsen på den ujævne strækning på Strandvejen blive sat ned til 30 km/t. Det gøres både for at tilgodese beboerne på strækningen og for at gøre billisterne opmærksomme på vejens tilstand. Den nye hastighedsgrænse gælder, indtil der asfalteres i foråret 2020.

I forbindelse med arbejdet på Strandvejen vil Halsnæs Kommune også kigge på, om vejen kan indrettes bedre, end den er nu. Mere konkret vil der blive kigget på, om der kan findes en løsning, hvor der tages mere hensyn til cykelister og gående, og som samtidig fungerer for billisterne.

Publiceret 16 October 2019 10:53