Intentionen med opgangsbofællesskabet på Ildtornvej er at støtte og træne de 15 borgere/beboere i færdigheder og kompetencer, så de på sigt kan agere med mindre pædagogisk støtte. Foto: Kim Larsen.

Intentionen med opgangsbofællesskabet på Ildtornvej er at støtte og træne de 15 borgere/beboere i færdigheder og kompetencer, så de på sigt kan agere med mindre pædagogisk støtte. Foto: Kim Larsen.

Spareforslag: Lavere service i opgangsbofællesskab

Borgmester Steffen Jensen foreslår at reducere den pædagogiske støtte i opgangsbofællesskabet Maglehøj

Af
Kim Larsen

BUDGET 2020 "Lavere seviceniveau på opgangsfællesskab Maglehøj" er overskriften på et af de 'sparehåndtag', som borgmester Steffen Jensen har valgt at tage med i sit budgetforslag, som nu er sendt i høring.

"Driften på bofællesskabet Maglehøj omlægges således at den pædagogiske støtte reduceres for alle borgere. Reduktionen svarer til 3 årsværk, således at tilbuddet går fra 7 til 4 årsværk. Det betyder at borgerne vil opleve et andet serviceniveau og en anden måde at tilbyde støtten på end i dag."

Sådan lyder forslaget, som netto vil give en besparelse på 572.000 kroner i 2020 og 1,226 mio. kroner hvert af de følgende år.

Intentionen med opgangsbofællesskabet på Ildtornvej er at støtte og træne de 15 borgere/beboere i færdigheder og kompetencer, så de på sigt kan agere med mindre pædagogisk støtte. Men det mål risikerer man at underminere, fremgår det af teksten til forslaget:

"Et lavere serviceniveau giver væsentligt reduceret udviklingsarbejde med borgerne. På sigt kan det give risiko for, at færre borgere flytter i egen bolig med støtte fra Center for Voksenstøtte."

I dag er støttelejligheden åben alle hverdage fra kl. 7-21, og i dette tidsrum kan pædagogerne kontaktes efter behov. Gennemføres spareforslaget vil støttelejlighedens 'åbentid' blive indskrænket med 7 timer dagligt, så åbentiden bliver kl. 7-9 og 16-21.

Det vil som konsekvens få, at "beboerne ikke i samme omfang kan få kontakt med personale ved et akut opstået behov/konflikter o.l.".

Publiceret 16 October 2019 12:39