Der mangler en ordentlig cykelvej fra Hanehoved til Kregme Syd - anlæg en cykelsti langs med jernbanen, lyder et forslag. Fotomontage.

Der mangler en ordentlig cykelvej fra Hanehoved til Kregme Syd - anlæg en cykelsti langs med jernbanen, lyder et forslag. Fotomontage.

SYNSPUNKT: Lav en rekreativ supercykelsti gennem Frederiksværk

Af
Per Garbos og Frank Køngerskov

Grøn Omstilling i Halsnæs

TRAFIK OG NATUR Vi er rigtigt mange her i Halsnæs, som er glade for at bruge cyklen som det daglige transportmiddel.

Vi nyder den afstressende tur hjem fra arbejde, den sunde motion, samt den intense oplevelse af de skiftende årstider og nærværet af naturoplevelserne. En sund og miljøvenlig transportform, som egentlig bør indgå i det daglige bybillede langt mere end det gør i dag.

Det kan, med de rette forudsætninger, lade sig gøre.

Vi har jo allerede i dag et ganske fint cykelstisystem, som forbinder store dele af Halsnæs. Der er den velfungerende cykelsti mellem Hundested og Hanehoved, og den helt nye Supercykelsti fra Kregme syd og ud til Ølsted.

Desværre er der imellem strækningen fra Hanehoved, og frem til Kregme syd en hel række udfordringer som står i en skærende kontrast til det man oplever som cyklist på de to andre nævnte strækninger. Enten kan man tage den store omfartsvej (Hillerødvejen) uden om byen, som dels er en omvej for cyklister, men som også er en farefuld og stressende tur i tæt kontakt med det ene lastvognstog efter det andet – mange steder kun adskilt af en hvid stribe.

Den anden mulighed fører cyklisten ud på en mangelfuld afmærket forhindringstur igennem byen og stationsområdet, hvor man enten ender på perronen eller ved busterminalen – begge steder til gene for både cyklisten selv og for de rejsende.

En del af turen på denne rute vil foregå på den relativt trafikerede og meget smalle Strandvejen, hvor den smule plads, der er givet til cyklisten, ikke er bredere end et cykelstyr og tilmed ofte er blokeret af parkerede biler (forståeligt nok, for hvor skal man ellers holde) eller andre forhindringer. Alt sammen noget som, grundet den trange plads, af og til skaber ubehagelige situationer for både cyklist og bilist.

Sådan er det i dag, men sådan behøver det bestemt ikke at være. Vores relativt åbne land her i Halsnæs bør kunne skabe nogle ideelle rammer for separate cykelstier fri af biltrafik, som vil give bedre og langt mere sikre forhold - primært for cyklisten, men til dels også for bilisten.

Her er et alternativt til de eksisterende muligheder igennem byen:

Vi foreslår, at man laver et cykelstisystem omkring Frederiksværk, som går tættere på kystlinjen, der forbinder den nordlige del af byen (Hanehoved) med den sydlige (Kregme syd).

Allerede nu er det umiddelbart muligt at optimere og udbygge så meget på det eksisterende stisystem, at der kan skabes et sammenhængende og velfungerende cykelstisystem mellem Hanehoved og til et område syd for stationsområdet i Frederiksværk.

Cykelstien kunne herfra passere Frederiksværk station, modsat bussernes stoppesteder, og derefter følge den nuværende sti (en del af Fjordstien) frem til den bevogtede jernbaneoverskæring ved stålvalseværkets gamle indgang.

Herfra etableres en dobbeltsporet cykelsti, samt gangsti, mellem jernbanen og Roskilde fjord. Denne strækning kommer til at binde byen tættere til fjorden og vil blive et enormt aktiv for hele området. Ikke blot vil det blive en fantastisk naturoplevelse for cyklisten på gennemrejse, men vil samtidig skabe gode, trafiksikre gang- og cykelmuligheder fra både byens sydlige og nordlige ende, og samtidig binde det hele sammen i et unikt omdrejningspunkt ved Frederiksværk eneste badestrand. Her kan man mødes for at nyde en dukkert, eller blot udsigten over fjorden.

Måske en lille smule visionært, men bestemt ikke umuligt. Hvem ved – måske kan man i fremtiden på en sommerdag gøre holdt ved en lille iskagebod ved Hvide Klint.

Fra Hvide Klint kan stien føres videre langs jernbanen ad Poul Rasmussensvej og Unholtvej. Her krydses jernbanen igen ved den sikrede overgang og stien føres ud til Strandvejen.

En supercykelsti, samt gangsystem, igennem Frederiksværk, vil ikke blot være et unikt og fantastisk aktiv for byen, men i lige så høj grad en forudsætning for at vi får flyttet flere fra bilisme til cyklisme – det er nemlig en af de ting, der skal til, hvis vi skal kigge ind i en mere bæredygtig fremtid.

Der skal handling til, for ser man tilbage over de seneste tre år er andelen af cykelture på landsplan faldet fra 17% til 14%. Altså en tendens i den forkerte retning, som er bydende nødvendig at vende. Sker der ikke noget, vil det blot udmønte sig i endnu flere biler på vejene, mere trængsel samt øget CO2 udslip.

De samfundsmæssige argumenter, for at skabe de tiltag der skal få flere til at cykle mere i hverdagen, er på plads.

Det har da også vist sig, at der hvor man rent faktisk etablerer gode cykelmiljøer / supercykelstier, så øges antallet af cykelture / cyklister væsentligt.

Der er derfor alle argumenter for at tænke cyklisme ind i Halsnæs fremadrettede trafikplanlægning, som en bidrager til CO2 nedbringelse og øget folkesundhed. Og ikke nok med det, takket være vores unikke natur i Halsnæs og Roskilde Fjord kan trafikplanlægningen bidrage til endnu større og bedre rekreative anvendelser af Hvide Klint området.

Publiceret 15 October 2019 09:29