Marlene Goldy er en af initiativtagerne til støttegruppen for forældre til anbragte børn. Søren Torrense Hansen er tilknyttet gruppen som frivillig - han har mangeårig arbejdserfaring som bl.a. plejefamilievejleder og coach. Foto: Kim Larsen.

Marlene Goldy er en af initiativtagerne til støttegruppen for forældre til anbragte børn. Søren Torrense Hansen er tilknyttet gruppen som frivillig - han har mangeårig arbejdserfaring som bl.a. plejefamilievejleder og coach. Foto: Kim Larsen.

Anbragte børn: Ny støttegruppe for forældre

Netværksgruppe for forældre til anbragte børn vil gerne i dialog med kommunen

Af
Kim Larsen

HALSNÆS Der er gang i selvhjælps- og netværksgrupperne i Frivilligcenter Halsnæs. En af de seneste grupper er oprettet under overskriften "Støttegruppe for forældre til anbragte børn og unge i Halsnæs Kommune."

"Forældre, der har fået anbragt et barn, er sårbare og føler sig ofte alene. Det er et følsomt område - mange gemmer sig, og der er et mega stort behov for at kunne være sammen og dele det, der er svært. Når vi er sammen, bliver vi stærkere," fortæller Marlene Goldy, en af forældrene i gruppen.

Gruppen har nu mødtes fire gange. De 6-8 forældre, som p.t. er med i støttegruppen, er enige om, at det ikke skal være kampzone for enkeltsager. Men udover at støtte hinanden, vil man også gerne i positiv dialog med kommunen om, hvordan der kan udvikles et bedre samarbejde med de berørte forældre, og hvordan der kan skabes en ny kultur på anbringelsesområdet - til gavn for både forældre, børn og Halsnæs Kommune.

"Det er vigtigt at understrege, at vi ikke ønsker at tage enkeltsager op. Vi vil i en mere overordnet og konstruktiv dialog om, hvordan man kan udvikle en mere kvalificeret sagsbehandling. Det er heller ikke en kritik af den enkelte sagsbehandler, som har måske 60 sager med 100 børn. Jeg kan godt forstå, det er svært at lave en ordentlig sagsbehandling, når man har så travlt."

"Måske kan et samarbejde også føre til, at vi kan få hjælp til, hvordan vi bliver bedre forældre og arbejde hen imod mere og bedre samvær eller mulighed for hjemgivelse."

"Vi håber virkeligt, at Halsnæs Kommune vil tage positivt imod. Måske kan Halsnæs Kommune ligefrem blive foregangskommune i forhold til at udvikle nye metoder og skabe en ny kultur på anbringelsesområdet," lyder det fra Marlene Goldy.

En anden gruppe for frustrationer

Tilknyttet netværksgruppen er også Søren T. Hansen, som har stor erfaring med forældresamarbejde, da han det meste af sit arbejdsliv har arbejdet professionelt med anbringelser af børn og unge i plejefamilier, opholdssteder og på døgninstitutioner.

"Hvis der er nogle forældre, der har behov for at 'læsse af', er de selvfølgelig også velkomne. Så laver vi en gruppe for dem. Her kan vi bruge Sørens erfaringer," fortæller Marlene Goldy.

"Det er en meget voldsom oplevelse, ja for nogen et indgreb, at få anbragt eller fjernet sit barn - og det skaber mange frustrationer hos forældrene," siger Søren T. Hansen og fortsætter:

"Derfor er det vigtigt med et forum, hvor disse forældre kan møde andre forældre og tale om deres frustrationer og måske høre, hvordan andre takler deres situation."

"Det kunne fx. være en snak om erfaringer med at have en støtteperson, om hvordan samværet kan blive anderledes og bedre, om hvordan andre samarbejder med forvaltning og plejefamilie, eller det bosted, hvor deres barn er. En sådan netværksgruppe er et godt sted at dele med andre, så man ikke føler sig alene med det at være forældre til et anbragt barn," fortæller Søren T. Hansen.

Netværksgruppen mødes ca. to gange om måneden. Næste møde er tirsdag 22. oktober kl. 17-19 i Frivilligcenter Halsnæs. Nye interesserede er meget velkomne.

Udover møderne i gruppen afholdes også relevante temamøder:

Lørdag 19. oktober holder en psykoterapeut oplæg om chok og traumer.

Mandag 4. november vil en advokat fortælle om regler og rettigheder i forhold til anbringelser.

Fakta

Netværksgruppen kan kontaktes på mail.

Marlene Goldy: tmgoldy@gmail.com eller Bjarne Frederiksen: bjarne213@live.dk

Publiceret 15 October 2019 09:26