Rotter har i flere omgange huseret i Kildemoseparken, og senest er kampen intensiveret med nye tiltag samt opfordringer til beboere. Arkivfoto

Rotter har i flere omgange huseret i Kildemoseparken, og senest er kampen intensiveret med nye tiltag samt opfordringer til beboere. Arkivfoto

Rotter huserer stadig i boligkvarter

Rottehund og vildtkamera er de nyeste tiltag i kampen mod gnavende skadedyr i Kildemoseparken, Ølsted

Af
Rikke Iversen

praktikant

SKADEDYR Der er stadig rotter i Kildemoseparken, Ølsted, og efter flere omgange med de små gnavere, lyder spørgsmålet: “Hvorfor?”

Her er min oplevelse af problemet: Da jeg flyttede hjemmefra, fik jeg en lille bolig i Kildemoseparken. Det skulle være en fin start på livet som selvstændig voksen, men det blev hurtigt meget anderledes, end hvad jeg havde regnet med. I begyndelsen af 2017 begyndte jeg at kunne høre lyde inde fra væggene.

Jeg rapporterede det til Halsnæs Kommune og Arresø Boligselskab, en rottebekæmper fra Rentokil blev sendt ud, og der blev sat fælder op på loftet og ude i skuret. Siden da har det været en lang kamp at få bugt med skadedyrene. I min bolig alene er der blevet fanget op imod ni rotter, og de fleste af dem i fælden oppe på loftet.

Rotterne flyttede ind

Fra at være på loftet og i væggene eskalerede det dog til, at de kom helt ind i lejligheden. Noget jeg fandt ud af, da jeg et par dage i træk vågnede om natten ved at det puslede i min lejlighed. Først var jeg usikker på hvad der lå til grund for puslelydene, men det blev klart for mig da jeg fandt gnavemærker i en pakke knækbrød ude i køkkenet og en pakke nødder jeg havde på mit natbord.

I min bolig alene er der blevet fanget op imod ni rotter, og de fleste af dem i fælden oppe på loftet.

Rentokil blev sendt ud igen og der blev set på gnavemærker og også fundet rotte-ekskrementer i skufferne under min seng. Der blev efterfølgende fundet fire huller i lejligheden som rotterne havde brugt til indgang. Jeg sov hos mine forældre i cirka to uger, imens Rentokil og Arresø Boligselskab prøvede at komme frem til en løsning.

Rottefælde placeret under gulvet i en bolig.

Rottefælde placeret under gulvet i en bolig.

Hullerne blev herefter lukket, jeg flyttede hjem igen og lydene fortsatte i væggene - nu også under gulvet ude i køkkenet. Det seneste forsøg i min bolig på at få løst problemet er, at der er blevet savet et hul i gulvet ude i køkkenet og sat en fælde under gulvbrædderne. For at rotterne ikke bare løfter det løse gulvbræt, har jeg lagt en mursten over.

Flere har rotter i boligen

Desværre er min bolig ikke den eneste med rotteproblemer. Blandt andre har Josefine Thurison også haft problemer med de små skadedyr.

“I starten var der ikke nogle problemer med rotter. Men så begyndte mine venner at sige, at de kunne høre rotter i deres vægge og så gik der ikke lang tid før jeg også kunne høre dem. Det lød som om, de prøvede at gnave sig ud igennem væggen.”

Josefine kontaktede kommunen og fik derefter også besøg af Rentokil, der satte to fælder op på hendes loft. En dag blev Josefine også vækket om natten ved at det puslede ude i køkkenet. Der var blevet gnavet i en pakke brød, så Rentokil måtte endnu en gang ud til hende, og der blev sat en fælde op i køkkenet.

Der blev dog ikke tjekket efter for huller, eller andre måder, rotterne kunne komme ind på, og heller ikke for efterladenskaber.

Et problem gennem længere tid

I 2012 skrev sn.dk om familien Capion, der måtte flytte fra Kildemoseparken på grund af problemer med rotter i en længere årrække. Dengang var det skadedyrsbekæmper-firmaet Mortalin A/S, der tog sig af opgaven.

Fra boligselskabets side lød det, at man gjorde, hvad man kunne bygningsmæssigt. I dag fortæller områdechef for Arresø Boligselskab Allan Mortensen, at familien selv valgte at flytte, da de ikke ønskede at følge de anbefalinger, som boligselskabet og kommunen kom med.

“Det er korrekt at vi har haft svært ved at løse problemerne i samarbejde med kommunen, men vi har altid taget henvendelserne fra beboerne alvorligt og gjort hvad vi kunne for at løse problemerne” siger Allan Mortensen.

Hvem skal nu betale?

Da boligerne i Kildemoseparken er almene boliger, betyder det at pengene som bliver brugt på ekstra foranstaltninger mod rotter skal betales af beboerne.

“Vi tænker altid meget over, at pengene bliver brugt bedst muligt, også i forhold til rottebekæmpelse,” fortæller områdechef Allan Mortensen og tilføjer, at boligselskabet har brugt en del penge på at kontrollere kloakker, montering af net under tagrender, og der er flere steder lukket huller i murværk.

Endvidere er der monteret rottespærrer, hvor det er muligt i boligafdelingen, og disse bliver serviceret årligt.

“Vi har selvfølgelig fokus på sagen og gør, hvad vi kan for at komme problemerne til livs," siger han. Han tilføjer, at boligselskabet i denne sag har gjort alt for at overholde de aftaler, som er lavet med Halsnæs Kommune, og at flere af problemerne ikke har været så lette at løse, hvilket gør at processen er trukket ud.

“I den seneste tid har der været flere besigtigelser, både i kloakker, på overflader og i flere af beboeres lejemål. Der vil også blive afholdt et statusmøde og planlægningsmøde mellem Halsnæs Kommune, Arresø Boligselskab, Rentokil og det firma boligselskabet bruger til kloakarbejder i vores afdelinger,” siger Allan Mortensen.

Arbejdet sker i tæt samarbejde med Halsnæs Kommune og skadedyrsbekæmpelsesfirmaet Rentokil.

Rottehund og vildtkamera

“Det er korrekt, at det har taget lang tid at få løst sagen i Kildemoseparken - og den er ikke løst endnu,” fortæller Leder af Natur og Miljø i Halsnæs Kommune Lis Vedel.

Hun tilføjer, at rottesager for det meste løses hurtigt, men nogen gange viser det sig, at det ikke er nemt - og denne sag er desværre sådan en sag. Kommunen arbejder tæt sammen med vores rottebekæmper Rentokil, Arresø Boligselskab og Halsnæs Forsyning. Vi har f.eks. senest besluttet at rekvirere en rottehund og sætte vildtkamera op. Problemet skal løses, og vi bliver ved, indtil det er løst,” slutter Lis Vedel.

Beboeradfærd, affald og rotter

I kampen mod rotterne er samarbejde mellem de forskellige spillere i sagen altafgørende, og fra Arresø Boligselskab er der informeret om bedre beboeradfærd i forhold til at overholde husorden og anbefalinger omkring henstilling af affald, samt oprydning i haver og skure.

Udover dette ønsker boligselskabet også at beboerne tager kontakt, hvis de oplever problemer eller observere rotter omkring eller inde i boligen.

Boligselskabet har desuden etableret nedgravede affaldsløsninger - et tiltag der gør at rotterne ikke har adgang til restaffald - hvis altså beboerne husker at bruge disse løsninger.

Råd om forebyggelse af rotter:

  • Opbevar fødevarer i metal- eller glasbeholdere med tætsluttende låg.
  • Sørg for orden inde i huset og rundt i haven - mindre rod betyder færre gemmesteder sig.
  • Placer udendørs skraldeposer i metal spande med forsvarligt monteret låg for at undgå at rotter spiser indholdet.
  • Fjern dyrefoder og fuglefrørester, opbevar foder i robuste beholdere med indbyggede låg, gerne over jordoverfladen.
  • Hold haver fri for affald. En kompostbunke med organisk madaffald vil tiltrække dem.

Fra rentokil.dk

Fund af rotter anmeldes til kommunen.

Publiceret 11 October 2019 13:30