Farligt affald: Hit med medicin-resterne

KAMPAGNE Halsnæs Kommune lancerer sammen med 15 andre kommuner kampagnen ”Retur med Resterne”, der har til formål at få flere borgere til at aflevere deres medicinrester på apoteket.

Gammel medicin betragtes som farligt affald, fordi det kan være giftigt for sundhed og miljø. Derfor må du hverken skylle medicinen ud i vasken, i toilettet eller smide den i skraldespanden, lyder kampagnebudskabet.

Ved at smide medicin i skraldespanden risikeres ud over miljøforurening, at medicinen havner i f.eks. børns hænder. Ved at sende det ud med spildevandet kan medicinresterne havne i både Halsnæs’ badevand og landbrugsjord.

”Vi oplever, at mange bare ikke er klar over, at apoteket gerne vil tage imod gammel medicin. Så her er en nem mulighed for at gøre Halsnæs både renere og sundere,” siger Christian Oxenvad fra Halsnæs Kommunes affaldsteam.

Apoteket modtager (næsten) det hele

Recept- og håndkøbsmedicin, medicin til dyr, vacciner og insulinpenne betragtes som medicinaffald. Alt dette kan borgerne aflevere på apoteket. Det samme gælder for brugte kanyler og sprøjter, der skal afleveres i de gule kanylebøtter, der leveres gratis fra apoteket.

Tom medicinemballage må derimod gerne smides ud sammen med den øvrige dagrenovation. Apoteket tager ikke imod gammel parfume, kosmetik og almindelige cremer.

Borgerne vil møde kampagnen på apoteker og sundhedshuse i Halsnæs som plakater og ’Gocards’.

”Din medicinbærepose kan til og med bruges mange gange, for vi vil også gerne have mindre plastaffald i Halsnæs,” slutter Christian Oxenvad.

Fakta:

Når du afleverer medicinrester, så husk:

  • Medicinaffald må ikke være blandet med andre typer affald 
  • Du skal helst aflevere gammel medicin i original emballage - så er det nemmere at sortere 
  • Du afleverer brugte kanyler og skalpeller i godkendte kanylebokse. Kanyleboksene kan du blandt andet købe på apotekerne 
  • Ampuller og hætteglas i glas skal så vidt muligt forblive i de tilhørende ampul/hætteglasæsker. Du skal derfor på forhånd have fjernet kanylerne og anbragt dem i en godkendt kanyleboks 
  • Du skal aflevere brugte og delvis tomme insulinpenne enten i original emballage eller en plasticpose

Kilde: pressemedd.

Publiceret 11 October 2019 10:52