En lokalhistorisk interesseret har ledt grundigt efter beviser på Hunderevets eksistens. På dette søkort med vanddybder fra 1700-tallet er det ikke kortlagt.

En lokalhistorisk interesseret har ledt grundigt efter beviser på Hunderevets eksistens. På dette søkort med vanddybder fra 1700-tallet er det ikke kortlagt.

Historien om det forsvundne rev

Har Hunderevet nogensinde eksisteret? lyder spørgsmålet efter gennemgang af historiske kilder

HISTORIE "Hundesteds historie skal skrives om" står der på bagsiden af fagbladet Ingeniøren den 4. oktober, og det sker på baggrund af et særnummer af Fortidsnyt på Halsnæs, hvor der stilles spørgsmålstegn ved Hunderevets eksistens: Realitet eller myte?

Hundested Lokalhistoriske Forening og Arkiv udgiver Fortidsnyt, og skribenten i ekstraudgaven, Peter Snabe, har gennemgået en række historiske optegnelser, men mangler fortsat faktuelle beviser for Hunderevet, som ud fra overleveringer skulle have lagt navn til byen Hundested.

Han er dykket ned i historien og brugt forskellige kilder samt en del kort, der ikke nævner revets eksistens, selv om det gang på gang er gentaget, at det har været der og med tiden er forsvundet som følge af bl.a. stenfiskeri.

"Hundesteds historie kan føres tilbage til Kong Christian 7. og tiden omkring år 1800. Navnet Hundested stammer fra kongernes sæljagt på stenrevet ud for Hundested, Hunderevet, som nu er forsvundet, idet stenene herfra er brugt til havnebyggeriet i København," citerer Peter Snabe fra Halsnæs Kommunes hjemmesides afsnit om kommunens historie.

Nogle enkelte kilder - heriblandt et gammelt kobberstik fra 1764 - markerer nogle sten eller en form for rev ud for kysten, mens f.eks. søkort fra 1700-tallet eller senere ikke gengiver noget rev. Men der kan dog være tale om en række større sten langs kysten.

Peter Snabe henviser også til systematiske opmålinger ved indsejlingen til Isefjorden ca. år 1800, og omkring 100 år tidligere blev der lavet både danske og svenske opmålinger, hvor der heller ikke fremgår noget om revet.

På dette kort ses revet nord for Hundested

På dette kort ses revet nord for Hundested

"Hunderevets eksistens kan ikke påvises ud fra gamle kort," konkluderer Snabe efter en gennemgang af en række historiske kilder og optegnelser, hvor det ikke fremgår, at Hunderevet var en kendt stedbetegnelse, ligesom der rejses tvivl om både de påståede kongejagter og om fjernelse af revets store sten.

"Det har ikke været muligt at finde skriftlige spor om, at der har været fisket større sten fra noget kystnært rev ved Spodsbjerg," hedder det, og i et afsnit forklarer Hundesteds tidligere borgmester Hans Schwennesen, at navnet Hundested kunne være et levn fra vikingetiden og en norsk jarl ved navn Tore Hund, idet historien om Hunderevet først optræder i 1960erne, erindrer han.

"I min barndom og skoletid i 1950'erne havde ingen hørt om et (sæl)Hunderev ved Spodsbjerg, som skulle have givet navn til Hundested," fortæller Schwennesen i Fortidsnyts ekstranummer.

Ifølge Snabe nævnes Hunderevet og kongejagterne for første gang i 1963 - i en turistbrochure udsendt af kommune og turistforening. /an

Publiceret 09 October 2019 19:30