Kalle, 6 år, får tjekket bisserne i den nye klinik af tandlæge (og souschef) Ann-Kristine Lundemann. I baggrunden ses klinikassistent Lara El-Hajjibrahim. Kalles tænder var i topform. Fotos: Jan Stephan.

Kalle, 6 år, får tjekket bisserne i den nye klinik af tandlæge (og souschef) Ann-Kristine Lundemann. I baggrunden ses klinikassistent Lara El-Hajjibrahim. Kalles tænder var i topform. Fotos: Jan Stephan.

Tandplejen er blevet opgraderet

Halsnæs Kommunale Tandpleje er nu samlet på Magleblik Skole - i helt nye faciliteter

TANDPLEJE Da et enigt byråd i august 2018 meldte ud, at kommunens tre tandklinikker skulle samles på Magleblik Skole, protesterede nogle forældre over, at det ville besværliggøre børnenes tandlægebesøg, når der ikke længere er klinik på Frederiksværk Skole (Enghaveskolen) og i Hundested (Storebjergskolen).

Kritikken var ikke uventet, men fordelene ved en sammenlægning blev vurderet at være større end ulemperne, hvis man vil have en velfungerende og tidssvarende tandpleje.

Det gælder ikke kun i forhold til lokaler og moderne tandplejeudstyr, men i høj grad også i forhold til at tiltrække og fastholde velkvalificeret personale. Tandlæger foretrækker nemlig større faglige fællesskaber fremfor små klinikker.

I Halsnæs Kommune har de ansatte i tandplejen kørt rundt mellem de tre lokationer, nu er de samlet ét sted med optimale forhold, både for personalet og rent fagligt. Tandplejen kan overholde Sundhedsstyrelsens nye krav til tandklinikker.

Tiden er ikke til små klinikker

1. oktober åbnede den nye klinik, og Halsnæs Avis har været en tur forbi.

"Det har været et meget stort ønske fra personalet igennem mange år at få samlet tandplejen ét sted," fortæller overtandlæge Mette Nabe-Nielsen.

"Det har været en meget lang proces at blive sammenlagt. Før i tiden var der klinikker på alle skoler, men tiden er ikke længere til små klinikker, hvis tandplejen skal fungere optimalt til gavn for borgerne. Mange kommunale tandklinikker centraliserer, og vi følger med udviklingen. Nu går vi fra 3 til 1"

Overtandlæge Mette Nabe-Nielsen:

Overtandlæge Mette Nabe-Nielsen: "Det har været et meget stort ønske fra personalet igennem mange år at få samlet tandplejen ét sted."

"Det er nødvendigt, blandt andet fordi for det var blevet sværere at rekruttere tandlæger. Centrale klinikker er mere attraktive både fagligt og socialt - der er bedre faglig sparring og kollegialt fællesskab," forklarer Mette Nabe-Nielsen og tilføjer:

"Men vi var også udfordret på slidte og dårlige lokaleforhold i de tre gamle klinikker."

"Nu har vi fået opgraderet og optimeret tandplejen, og alle medarbejderne er glade for de nye faciliteter. Jeg tror også at borgerne vil kunne se, at lokaleforholdene er blevet betydelig bedre. Jeg mener også, der vil blive færre aflysninger fra vores side, fordi vi nu er langt mindre sårbare ved sygdom blandt personalet," fortæller Mette Nabe-Nielsen.

Udvidet åbningstid

Med samlingen er det også blevet muligt at udvide tandplejens åbningstid. Mandag, tirsdag og onsdag er der der således længe åbent kl. 8-17. Torsdag og fredag er åbningstiden kl. 8-15.

Den nye tandpleje på Magleblik skole rummer syv klinikrum. Det ene er specielt indrettet til kommunes omsorgstandpleje for ældre borgere og kørestolsbrugere. Her findes en lift, som kan flytte patienten fra kørestol til tandlægestol.

I denne klinik er der også røntgen, så ældre gangbesværede ikke (som tidligere) behøver at blive flyttet rundt under behandlinger - alt kan foregå i samme behandlingsrum. Klinikken fungerer som almindelige tandklinik, når omsorgstandplejen ikke bruger den.

Også kirurgi-klinikken er blevet moderniseret med røntgen samt kirurgiudstyr. Et særligt røntgenapparat kan tage 'øre-til-øre-fotos', som bruges forud for operationer og ved forundersøgelser i forbindelse med bl.a. tandregulering. Hermed slipper patienterne (børn og deres forældre) for en køretur til Hillerød. Selve tandreguleringen (bøjletandlægen) er dog fortsat i Hillerød.

Indretningen af den nye centralklinik er på flere måder optimeret. F.eks. er depot-/lagerrum indrettet mere overskueligt og med plads til større prisbesparende indkøb, hvilket giver bedre drift og overblik over tandplejens samlede varelager og dermed billigere indkøb.

Til borgere, med særlige behov for ikke at blive forstyrret, er der indrettet et lille separat venterum.

Der var afsat godt 8 mio. kroner til indretning af den nye tandplejeklinik. Til gengæld ventes sammenlægningen til én klinik at give en årlig driftsbesparelse på 500.000 kr.

Publiceret 07 October 2019 09:49