Branden i skrotlageret ved elektroværkets kaj udviklede kraftig røg, som blæste ind over Frederiksværk. Men der blev ikke taget prøver af røgen, mens branden var på sit højeste. Dronefoto: Frederiksborg Brand og Redning.

Branden i skrotlageret ved elektroværkets kaj udviklede kraftig røg, som blæste ind over Frederiksværk. Men der blev ikke taget prøver af røgen, mens branden var på sit højeste. Dronefoto: Frederiksborg Brand og Redning.

Skrotbrand: Røgen blev først målt, da den var væk

Kemisk Beredskab begyndte sine målinger kl. 1.30 - da var sirenevarslet forlængst afblæst

Af
Kim Larsen

FREDERIKSVÆRK Kan det virkelig passe, at røgen fra skrotbranden fredag 6. september ikke var giftig, sådan som den lugtede?

Mange har stillet sig skeptiske overfor de udmeldinger, der efter branden er bragt i f.eks Halsnæs Avis.

Her udtalte indsatsleder Jesper Marcussen bl.a.:

"Røg er selvfølgelig aldrig sundt, men der blev ikke målt nogen giftstoffer i røgen."

Halsnæs Kommune skrev på sin hjemmeside:

"Kemisk Beredskab lavede fredag aften målinger for særlige giftstoffer i røgen. Ingen af målingerne viste spor af giftige stoffer..."

Og direktør Allan Nielsen fra Kvistgaard Jern & Metal, som ejer det skrotlager, der brød i brand, udtalte:

"Når noget brænder, og man pøser vand på, så giver det en ekstra kraftig røgudvikling. Men der var ingen gift i røgen, har Kemisk Beredskab fastslået."

Disse udtalelser kan give det indtryk, at den kraftige røg, som skrotbranden udviklede, ikke var giftig. Men det er der intet belæg for at konkludere.

Sene målinger

Ifølge Beredskabsstyrelsen er de målinger, som Kemisk Beredskab har foretaget, ikke lavet, mens branden var på sit højeste fredag aften.

De er først foretaget i tidsrummet 1.30 til 2.06 natten til lørdag. På dette tidspunkt var branden så meget under kontrol, at der ikke længere drev røg ind i det tidligere varslingsområde.

Sirenevarslet, der havde lydt over Frederiksværk tidligt fredag aften, var da også forlængst afblæst (kl. 00.06) som signal til, at borgerne ikke længere behøvede at holde sig inden døre for lukkede vinduer, døre og ventilationsanlæg.

Det kan altså ikke konkluderes, at røgen ikke var giftig. Kun at der ikke blev målt giftstoffer i luften nogle timer efter, at branden var på sit højeste.

Kemisk Beredskab foretog målinger ni steder i varselsområdet. Ingen steder gav måleinstrumenterne udslag på de stoffer, der blev målt for. Det var f.eks. kulmonooxid (kulilte), hydrogensulfid (svovlbrinte), hydrogencyanid (blåsyre), svovldioxid, organiske dampe (PID-måling). Indirekte blev der også målt for chlor og nitrogendioxid.

Ved tre af målestederne blev natten til lørdag konstateret lidt lugt - det var ved stålværkernes indgangsport, på Havnevej (ikke nærmere angivet hvor) og K.A. Larssensgade (ved Havnevej).

Bekymrede for helbredet

Ole Wang Larsen, direktør for virksomheden Debema, Hanehovedvej 56, giver ikke meget for de målinger, som Kemisk Beredskab har lavet:

"De er foretaget lørdag nat, hvor branden var mere eller mindre slukket. De kunne lige så godt have taget en prøve 14 dage efter, det er jo helt til grin," siger han og fortsætter:

"Vi er en del virksomheder, medarbejdere og borgere, som bor i nærheden af stålværkshavnen, som er bekymrede for helbredet. Røgudviklingen var kraftig, og der var en kraftig og tydelig lugt af PVC. Meget af det metalskrot, som ligger på havnen, er overfladebehandlet med PVC, autolak m.m. Ved afbrænding danner det syreholdig røg, som er kræftfremkaldende."

Vinden blæste fredag aften røgen mod nor, ind over Åsebro og Vinderød Enghave. På billedet ses Halsnæs Rådhus til højre. Dronefoto: Frederiksborg Brand og Redning.

Vinden blæste fredag aften røgen mod nor, ind over Åsebro og Vinderød Enghave. På billedet ses Halsnæs Rådhus til højre. Dronefoto: Frederiksborg Brand og Redning.

Ole Wang Larsen har skrevet til Beredskabsstyrelsen (som Kemisk Beredskab hører under) og bedt om "at vi får de rigtige oplysninger frem, sådan at vores medarbejdere og naboer kan føle sig trygge og få be- eller afkræftet røgens skadelighed."

Beredskabsstyrelsen svarer tilbage, Kemisk Beredskab rådgav indsatsledelsen "som opfølgning på afvarslingen af hændelsen". Altså efter sirenerne havde meldt, at det igen var sikkert at færdes ude.

"Kemisk Beredskab vurderer ikke, at den konkrete sammensætning og koncentration af røggasser i den aktuelle situation har været kendt", slutter svaret.

Med andre ord: Man ved intet om, hvad røgen måtte have indeholdt af giftstoffer, og i hvilke mængder, da branden var på sit højeste og lagde en dyne af røg over store dele af Frederiksværk.

Vi lytter - og evaluerer

Røgen var farlig, fastslår indsatsleder for Frederiksborg Brand og Redning, Jesper Marcussen:

"Vi ved ikke præcis, hvad der brænder, og hvad røgen indeholder. Røgen var farlig, men der var ikke tale om en kemisk brand, hvorfor indsatsledelsens (de tre indsatsledere fra læge- politi- og brandvæsen) beslutning og vigtigste opgave var at varsle borgerne og slukke branden."

"Borgernes sikkerhed er førsteprioritet for indsatsledelsen i situationer som disse. Et stort team på cirka 50 professionelle og veluddannede brandfolk gjorde et kæmpe stykke arbejde, og vi fik branden under kontrol."

Burde Kemisk Beredskab ikke også have målt, mens røgudviklingen var på sit højeste?

"Vi forstår naturligvis, at der er stor bekymring blandt borgerne efter sådan en voldsom brand i vores allesammens by. Indsatsledelsen kontaktede Kemiske Beredskab for at få rådgivning om røgens farlighed. Kemisk Beredskab er fremme ved midnatstid, hvor der afvarsles og igangsættes kontrolmålinger," svarer Jesper Marcussen og tilføjer:

"Vi lytter naturligvis til de input, vi får, og vi vil evaluere hele processen, som vi altid gør."

Publiceret 16 September 2019 14:55