Maskineriet til undersøgelser blev sidste uge kørt i stilling ved Ølsted.

Maskineriet til undersøgelser blev sidste uge kørt i stilling ved Ølsted.

Undersøgelser skal fastlægge råstoffer og forureningsrisiko

Muligt råstof-område undersøges ved Ølsted

Af
Anders Nordstrand

RÅSTOFFER Region Hovedstadens forslag om et nyt graveområde ved Ølsted vakte ikke ligefrem begejstring blandt borgere og politikere i forsommerens høringsfase om Råstofplan 2020 - nu arbejder regionen og et geoteknisk firma videre med undersøgelser af et areal kaldet Kirkebakken.

Det ligger på en mark ved Hillerødvej og Ubberødvej, hvor mandskab og maskineri siden sidste uge har har taget prøver op fra jorden for at undersøge en stribe parametre: Kvaliteten og forekomst af sand på området, og desuden skal undersøgelser blandt andet fastlægge, om gravning under grundvandsspejlet kan give forureningsrisiko.

Geolog hos Region Hovedstaden, Christoffer Alsted Nielsen, forklarer: "Det er almindelige rutine, at jordbundsforholdene undersøges grundigt, , når et areal er foreslået udlagt til graveområde. Der er indikationer på forekomst af sand i området, men jordbundsprøver og analyser skal nærmere fastslå mængden, og om det vil være lønsomt at udvinde sandet. Der skal være en vis volumen, før det kan betale sig for en virksomhed at starte udvindingen."

Han peger samtidig på, at undersøgelserne skal fastlægge, om indvinding på stedet kan udgøre en forureningsrisiko.

"Der er vi særligt opmærksomme på kemien i jorden, hvis der for eksempel graves under grundvandsspejlet, og der kan udløses nogle stoffer, som kan være skadelige. Når de ligger i jorden uden kontakt med luften, er stoffer som arsen eller nikkel ikke skadelige, men der kan ske en reaktion, når de graves fri og får ilt."

Ifølge geolog Christoffer Alsted Nielsen vil det tage et par uger at fastlægge mængden af sand på området, mens laboratorieundersøgelser jordens kemi kan vare et par måneder.

Et større trekantet areal mellem Ølsted og Kregme har været udlagt som såkaldt interesseområde for råstoffer, men det

Publiceret 13 September 2019 12:00