Byggeriet på Nordhavnen er fortsat i spil. Arkivfoto

Byggeriet på Nordhavnen er fortsat i spil. Arkivfoto

Havn har flere projekter på bedding

Årsberetningen fra bestyrelsesformand Børge Larsen, Hundested Havn I/S

ÅRSBERETNING Flere krydstogtanløb, betalingsparkering og Nordmolens fremtid var nogle af de mange punkter, som bestyrelsesformand Børge Larsen skitserede i sin årsberetning på Hundested Havns generalforsamling tidligere på aftenen.

Han nævnte desuden en række plusser med hensyn til turisttilstrømning og øget indtjening, men der følger også et ansvar med i arbejdet for at udvikle havnen som et aktiv i Halsnæs. Formandens beretning kan læses i fuld længde her:

"Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen til Hundested Havns ordinære generalforsamling.

Hundested Havn har igen i år været fuld af aktiviteter med glade mennesker, som i fællesskab har skabt en god oplevelse, ikke kun for sig selv, men også for mange andre. Mange frivillige har i år hjulpet havnen. Det giver en helt speciel velkomst for vores gæster, ligegyldigt om de kommer kørende eller sejlende. Som gæst er det rart at blive mødt af et glad ansigt og besøge et sted, hvor man føler sig velkommen.

Den tendens, som vi oplevede sidste år med øget udlejning af faste bådepladser, har det seneste år vist sig at holde. Vi skal nu til at kigge på indretning af flere broer i den sydlige lystbådehavn, samt kigge på ændringer af pladsstørrelser i den øvrige havn. Der kan det næste år forekomme nogle rokeringer, som vi håber bådejerne har forståelse for.

Rekordstort antal besøg

I år hvor det meget omskiftelige forårsvejr gav en fornemmelse af, at der var færre gæster på havnen, viser det sig alligevel, at når endelig solen og varmen bryder frem, så bliver havnen fyldt med mennesker, som er med til at udvikle og skabe vores hyggelige havn. Vi har ingen konkrete tal, men jeg tror havnen igen i år har slået rekord på antallet af besøgende.

Der er oplevelser og events henover sommeren, et større udvalg af cafeer og restauranter, der tilsammen giver en bred og varieret oplevelse for den enkelte gæst og turist, der besøger Hundested Havn.

De forskellige årlige arrangementer, med havnefest, kunsthåndværkermarked, Fiskens Dag, Hundested Motortræf og mange flere, vil fortsat være en væsentlig del af de aktiviteter og oplevelser der er på havnen.

Sandskulpturfestivalen har igen i år haft et flot besøgstal, selvom sæsonen startede med kraftige regnbyger og skulptørerne måtte reparere deres kunstværker, inden de var helt færdige. Det er imponerende hvordan de år efter år, overgår sig selv.

Vores nye gade med forretninger og værksteder er kommet godt i gang, med en god og positiv stemning. Ideer til at skabe mere vækst og en iver for at tiltrække flere kunder, kendetegner gaden, som altid er en fornøjelse at besøge, når alle holder åbent. Det er vigtigt, når vi markedsfører os, at der altid er noget at komme efter.

Fiskeriets- og Havnens hus har igen i år haft succes på deres oplevelsesplatform. Biologistuderende fra Københavns Universitet har undervist børn og unge henover sommeren. Det giver en god læring om dyrelivet i havet og hvorfor vi skal passe på vores natur og miljøet.

Forskere rykker ind på havnen

Den mindre tømmerflåde, som ligger fortøjet i Yderhavnen på den røde mole er et længerevarende projekt, hvor DTU Kemi, er begyndt at teste korrosionsbeskyttende og fouling-begrænsende coatings.

Allerede næste år etableres en væsentlig større flåde i Yderhavnen, hvor de kan have både stationær eksponering og eksponering på rotorer, der drives af støjsvage elektromotorer. Yderligere paneler er opsat på det nordvestlige hjørne af krydstogtskajen og samtidig indgår de et samarbejde med DHI.

De lejer det gamle lodskontor til deres forskere og der forventes internationale forskere og besøgende til projektet flere år frem.

Virksomheder i fremgang

Hundested-Rørvig Færgefart er i sommerhalvåret mere påvirket af vejret. Så tallene afspejler en sæson, hvor meteorologerne måske lidt for tit varslede regn og blæst. Alligevel har jeg set mange passagerer og biler på kajen, så mon ikke der i regnskabet næste år, viser sig et pænt resultat.

Sammen med A. Henriksen Shipping har havnen udvidet arealer med fastbelægning, primært til håndtering af biobrændsel. A. Henriksen Shipping har lejet flere kvadratmeter, det er en god og sund udvikling.

Det seneste år har dog været udfordret af, at flere samarbejdspartnere og kunder, ikke har meldt klart ud, hvornår godset ankommer og i hvilket omfang. Havnen deltager gerne i møderne med kunderne, når det ønskes og giver mening, for at forsætte det gode samarbejdet.

Baltic Shipping har flere projekter på bedding og havnen forventer at udvide samarbejdet i den nærmeste fremtid.

For begge shippingfirmaers vedkommende er det dog ikke helt problemfrit at drive virksomhed og udvide på Hundested Havn. Når der ændres på noget eller der skal bygges, er nogen altid nervøse og utrygge ved forandring.

Der vil altid være et behov for at håndtere og transportere gods, for at et samfund kan fungere. Havnen skaber mange arbejdspladser og bidrager til den daglige gang i byen. En aktiv havn mener jeg er det rigtige for en by som Hundested.

Nordmolen og krydstogter

Projekt Nordmolen er fortsat på havnens ønskeliste. Der kan udvikles et spændende boligområde med en mindre del erhverv, som placeres i stueplan, langs med den nye havnepromenade, ud mod kajkanten. Vi håber projektet bliver sat i gang, så området kan få de funktioner, den unikke placering indbyder til.

På grund af blæsevejr blev krydstogtskibet Bramar´s anløb den 3. juli aflyst. Det er en underlig fornemmelse at skulle ringe rundt, til dem som er involveret og aflyse samtlige aftaler, dagen før. Men det er passagerernes og skibets sikkerhed, der kommer i første række og det må vi selvfølgelig accepterer.

Der er foreløbigt anmeldt et krydstogtsskib i 2020.

Det er ikke tilfredsstillende, så der skal en større fælles indsat til, for at udvikle og øge antallet af anløb. Havnen vil henover vinteren sammen med Visit Nordsjælland komme med en indstilling til et bredere samarbejde.

Vi fortsætter dog med at markedsføre os og hele tiden med nye initiativer for at tiltrække turister.

Hundested Havn I/S kan i det forløbne regnskabsår fremvise følgende resultat, hvor der er nogle af tallene, jeg overfor generalforsamlingen gerne vil knytte en bemærkning til.

Nøgletal

Indtjeningen på skibs- og vareafgifter er steget, selvom godsmængden over kajen er faldet. De faste ugentlige ruter er yderligere skåret ned og mængden af stykgods er faldet. Stigningen på ca. 800.000,00 kr. er hovedsagelig udløst af omsætningsgarantier på flere lejeaftaler.

Anløbene er dog faldet fra 208 til 180 anløb. Der er kommet færre anløb, men større skibe, så skibs- og vareafgift er højere.

Hundested Havn håndterede sidste år 238.000 ton gods mod i år 215.000 ton.

Fiskeriet har i det forgangne år givet havnen en indtjening på 226.000 kr. hvilket er det samme i forhold til sidste år.

Hundested - Rørvig Færgeoverfart overførte i 2018, 110.186 personbiler, hvilket er en stigning på 6000 biler, i forhold til sidste år. Der blev sejlet 298.517 passagerer, lige knap 19.000 flere over fjorden end sidste år. Hvilket er et flot resultat, som sandsynligvis skyldtes det gode vejr.

Lejeindtægten fra lystbådepladserne gav i regnskabsåret 1.141.000 kr. mod 1.195.000 kr. sidste år. Så også her er tallene, stort set, som foregående regnskabsår.

Henover sommeren 2018 overnattede 6.345 både i havnen. Det er endnu engang en flot stigning på 500 gæstebåde, som valgte Hundested på deres ferie eller blot på en weekendtur.

Som I nok husker, var sommeren sidste år, med rekord mange flotte solskinstimer. Det afspejler tallene, så sol og flot vejr er godt for havnen og vores samarbejdspartnere.

Årets resultat giver hermed et overskud på 2.049.334,00 kr.

North Zealand Port A/S kan i det forløbne regnskabsår fremvise et tilfredsstillende regnskab.

(Tallene kan ses på side 18 i regnskabet for Hundested Havn I/S. )

Aktieselskabet fungerer stadig som enkeltstående forretning med indtægter fra skibs- og vareafgifter, hovedsagelig træstammer og træflis.

Flere varmeværker i Nordsjælland skal fra efteråret begynde at fyre med endnu mere biobrændsel. Det har allerede bevirket at mængden af losset træflis og stammer på havnen er øget, i forhold til sidste år, ved samme tid. Det er en positiv udvikling, hvor havnen vil være i tæt dialog med værkerne og deres samarbejdspartnere.

Visions- og strategiplan

Vi har nu haft et samarbejde med Sparekassen Sjælland-Fyn i 1½ år. Vi oplever i forhold til den daglige drift, en engageret sparekasse der er fokuseret og viser interesse for havnens udvikling. I forbindelse med de kommende projekter, forventer vi et endnu tættere samarbejde med Sparekassen.

Som tidligere oplyst vil havnen fremlægge en visions- og strategiplan. Den vil blive fremlagt, når hele havnen er gennemgået i en helhedsplan. Det er vigtigt for de enkelte delområder, at der overordnet er en sammenhæng i planerne, da de utvivlsomt vil overlappe hinanden.

Der skal være plads til blandt andet boliger, oplevelsescenter og hotel, selvfølgelig udover de mange eksisterende aktiviteter, der allerede er på havnen. Det skal indarbejdes i de eksisterende havnerelaterede virksomheder, som vi ikke vil undvære, såsom færgefart, lystsejlere, fiskeriet og den traditionelle havneindustri.

Det kræver en grundig gennemgang af de eksisterende kommune- og lokalplaner, i tæt samarbejde med Halsnæs kommune. Tilpasning og opdeling af havnearealerne, så de harmonisk flyder sammen.

Mange gæster der besøger havnen, kommer kørende i bil. I den fremtidige visions- og strategiplan vil et af punkterne være logistik og fremkommelighed, hvor betalingsparkering kan være en model til at bilisterne får en bedre oplevelse, når de køre ind på havnen og parkere.

Der afholdes løbende konstruktive møder mellem Halsnæs Kommune og havnen. Vi er overbevist om at der i den nærmeste fremtid vil udvikles flere gode og spændende projekter, som vil rette opmærksomheden på Halsnæs kommune og Hundested Havn.

Havnen - et aktiv for Halsnæs

Jeg vil her gerne benytte lejligheden til kvittere og rose Halsnæs Byråd og kommunens medarbejdere der sammen med havnens rådgivere, får afviklet møderne med en god dialog og fælles forståelse, for hinandens synspunkter og udfordringer.

Havnen er et vigtigt aktiv for området og vi skal i fællesskab blive ved med at forny og udvikle vores fælles interesser for havnen. Det er et stort ansvar vi har. Mange er afhængige af hvilken kurs, I beslutter havnen skal udstikke. Det kan få stor indflydelse på den enkelte virksomhed, hvilken beslutning, I som interessenter tager.

Det ansvar skal vi tage alvorligt," lød det fra Børge Larsen, inden han takkede bestyrelse og medarbejdere for indsatsen.

Publiceret 13 September 2019 20:00