48 virksomheder i Halsnæs har medvirket i DI's undersøgelse af det lokale erhvervsklima. Arkivfoto.

48 virksomheder i Halsnæs har medvirket i DI's undersøgelse af det lokale erhvervsklima. Arkivfoto.

Erhvervsklima skraber bunden

Halsnæs Kommune er nu nummer sjok i DI's årlige undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne

Af
Kim Larsen

ERHVERV Der er 98 kommuner i landet, og Halsnæs Kommune er landet på plads nummer 93 i Dansk Industris nyeste erhvervsklimaundersøgelse. Men da de fem små ø-kommuner Læsø, Samsø, Langeland, Ærø og Fanø ikke er med i undersøgelsen, så er Halsnæs Kommune faktisk nummer sidst.

Med andre ord: Halsnæs Kommune er den kommune i landet, som har det absolut dårligste erhvervsklima, ifølge Dansk Industri.

48 virksomheder i Halsnæs, indenfor produktion, transport, fødevarer, engroshandel, rådgivning og service, har svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer 1.069 arbejdspladser, eller ca. hver femte af de privat beskæftigede i kommunen.

Et enkelt spørgsmål vægter 1/3 i undersøgelsen. Det gælder virksomhedens overordnede tilfredshed med kommunens erhvervsvenlighed på en skala fra 1-5, hvor 5 er det bedste.

Fra 2010 til 2016 steg erhvervslivets tilfredshed med Halsnæs Kommune fra 2,8 til 3,5. Siden er den dykket igen, og her i 2019 ligger den på 2,9. Det dårligste resultat siden 2010.

Jo længere mod venstre, jo nærmere bunden. Halsnæs Kommune er rykket nærmere bunden fra 2018 (rød) til 2019 (blå). Grafik: Dansk Industri.

Jo længere mod venstre, jo nærmere bunden. Halsnæs Kommune er rykket nærmere bunden fra 2018 (rød) til 2019 (blå). Grafik: Dansk Industri.

Der er tilbagegang i det lokale erhvervslivs vurdering på stort set alle parametre, hvor det er muligt. Altså der hvor Halsnæs ikke allerede i forvejens lå helt i bund. Det gælder f.eks. vurderingen af den kommunale sagsbehandling, kommunens brug af private leverandører, adgang til kvalificeret arbejdskraft, samt information og dialog med kommunen.

På spørgsmålet, om virksomheden vil anbefale andre at etablere sig i Halsnæs Kommune svarer kun ca. 32 procent Helt sikkert/Sikkert - til sammenligning er landsgennemsnittet ca. 68 procent.

Skrækkeligt resultat

Sune Raunkjær (Venstre) mener at resultatet af DI's erhvervsklimaundersøgelse kalder på både politisk handling og selvransagelse:

"Det er et skrækkeligt resultat for Halsnæs Kommune. En ting er, at der måles på parametre, som man ikke altid har/synes man har indflydelse på. Noget andet er, at man heller ikke tager politisk ansvar for de ting, man kan gøre noget ved. Det virker som om, at erhvervslivet fuldstændigt har mistet fidusen til Halsnæs Kommune som en fornuftig samarbejdspartner,"

"En ting som kommunens omdømme, kunne man jo pænt starte med at reparere på. Og der skal jo tydeligvis mere til, end det man har ydet indtil nu. Ambitionerne (har de overhovedet været der?) skal simpelthen værre større," fastslår Sune Raunkjær.

Ikke godt nok

Det dårlige resultat kommer ikke bag på Jan Dahl, formand for det lokale erhvervsnetværk F5:

"Undersøgelsen viser med al tydelighed at vores erhvervsklima i Halsnæs, det er ikke godt nok. Det kommer ikke bag på nogen af os. Vi savner simpelthen en meget bedre hjælp fra kommunen, så erhvervslivet kan føle sig godt og trygt i kommunen. Og dermed også trække nyt erhverv til," siger Jan Dahl og fortsætter:

"Det er f.eks. et problem, at vi ikke får direkte information, når der er nye tiltag, der berører erhvervslivet. Vi må selv opsøge informationen."

"I F5 gør vi alt for at skubbe på med at få bedre bedre vilkår og information. Og jeg er optimist, det kan næsten kun blive bedre," slutter Jan Dahl.

Telefonen er altid åben

"Det er vigtigt, at erhvervslivet føler, at de får en god behandling. Jeg har været på en række store virksomheder i kommunen, og min telefon står altid åben," forsikrer borgmester Steffen Jensen. og tilføjer:

"Det er en undersøgelse lavet af en interesseorganisation. Selvfølgelig vil vi skele til, om noget kan gøres bedre, men der er også nogle politiske ting, vi ikke vil ændre på. Det nogle områder vi ikke vil udlicitere, og vi vil heller ikke sænke dækningsafgiften. Jeg kan godt forstå, at erhvervslivet ikke er begejstrede for den, men vi skal også skaffe midler til at sikre mere velfærd. Det er vores politik."

"Men når det gælder sådan noget som samarbejde og dialog, må vi se på, om vi kan gøre det bedre. Sidste år måtte vi spare mange penge også på rådhuset og i administrationen. Det er klart, at med med færre ansatte til at løse opgaverne, så får det selvfølgelig også en konsekvens for dialogen med virksomhederne," påpeger Steffen Jensen, som fortsætter:

"Med hensyn til infrastrukturen, så arbejder vi hårdt på at skaffe bedre transportmuligheder, også for industrien. Så sent som i går (mandag) var vi seks nordsjællandske borgmestre inde på Christiansborg og tale med ministeren og slå til lyd for, at vi skal med i en trafikaftale."

Publiceret 10 September 2019 13:38