Arkivfoto Chr. Ravnborg

Arkivfoto Chr. Ravnborg

Kregmekrydset: Opbakning til projektet

Al tvivl ryddet af vejen: Fuld opbakning til ombygning af Kregmerundkørsel, melder Hans Andersen (V) fra Christiansborg

TRAFIK Transportministeren har nu givet klart svar i sagen om Kregmerundkørslens ombygning til lyskryds.

Regeringsskiftet har skabt lokal bekymring for, om der fortsat er opbakning i Folketinget til ombygningen, men den tvivl bliver nu ryddet af bordet i et svar fra transportministeren til det lokale folketingsmedlem Hans Andersen (V).

I foråret blev Folketinget enige om at afsætte 22 mio. kr. til ombygningen af Kregmerundkørslen, og den aftale står fast:

”Jeg har noteret mig, at et flertal i Folketinget bestående af alle partier i Finansudvalget bortset fra Enhedslisten den 4. april 2019 tiltrådte akstykke 109 om ombygning af rundkørsel til signalanlæg ved Kregme. Projektet og midlerne til dets gennemførelse er således allerede besluttet af et flertal i Folketinget”, lyder svaret fra transportminister Benny Engelbrecht (S), efter at Hans Andersen (V) har rettet henvendelse for at sikre, at projektet vil være at finde i en kommende trafikaftale.

”Jeg glæder mig over, at al tvivl nu er ryddet af vejen. Borgere og erhvervsliv spilder dyrebar tid i Kregme-køen hver eneste dag, så nu gælder det om at få ombygningen gennemført hurtigst muligt. Det kræver, at Folketinget fortsat bakker op om den betalingsramme, som vi har aftalt, og det har ministeren nu bekræftet”, siger Hans Andersen (V).

Som tidligere omtalt i Halsnæs Avis har Vejdirektoratet tilrettelagt arbejdsplan med ekspropriation af arealer og udbud af anlægsarbejder hen over vinteren før byggestart foråret 2020. /an

Publiceret 26 August 2019 00:00