Carsten Møller, Torup Ting, ved et par af de omdiskuterede pullerter - her på Haldvejen nær Dyssekilde station, Torup. Foto: Kim Larsen.

Carsten Møller, Torup Ting, ved et par af de omdiskuterede pullerter - her på Haldvejen nær Dyssekilde station, Torup. Foto: Kim Larsen.

Torup Ting glade for pullerter

2 minus 1- veje og pullerter er ikke den optimale løsning, men der er p.t. ikke økonomi til at etablere rigtige cykelstier, erkender man i Torup Ting

Af
Kim Larsen

TRAFIK Nogle af de nye 2 minus 1-veje i kommunen har fået etableret pullerter på den stiplede kantlinje i begge sider af vejen. Det drejer sig om Haldvejen, Nødebovejen og Tollerupvejen.

Den løsning har i den grad vakt debat både i de lokale medier og på de sociale medier. For er det nu til gavn for trafiksikkerheden - eller det stik modsatte?

I Torup Ting er man glade for de nye pullerter:

"Vi støtter pullerterne. Vi ved godt, at det er et indgreb i bevægeligheden for dem med bil, men det giver bedre trafiksikkerhed for gående og cyklister," siger Carsten Møller. Han er tovholder på den arbejdsgruppe (Småting) under Torup Ting, som arbejder med veje, stier og trafiksikkerhed.

"Vi har lavet en samlet trafikplan for Torup og omegn. I den lægger vi vægt på at beskytte de bløde trafikanter og nedbringe hastigheden for biltrafikken. Dvs. at fodgængere, løbere, cyklister og ryttere får sikrere forhold, mens bilerne må køre lidt langsommere og tilpasse sig den øvrige trafik. Vi arbejder derfor for 2 minus 1-veje, bedre skole-cykelstier og fartbegrænsning."

Men mange bilister har haft svært ved at finde ud af, hvordan man skal køre på de nye 2 minus 1-veje:

"Rigtig mange kørte som de altid har gjort, altså med højre hjulpar helt ude ved rabatten," konstaterer Carsten Møller.

Det har trafikgruppen påpeget overfor Halsnæs Kommune, som har fundet frem til løsningen med at etablere pullerter, så bilisterne bedre kan forstå, at de skal køre midt på vejen og kun trække ud over den stiplede kantlinje, når der kommer modkørende.

"Vi har kun været ind over i forhold til pullerter på Haldvejen, at kommunen har valgt også at opsætte pullerter på Nødebovejen og Tollerupvejen var en positiv overraskelse."

"Det med 2 minus 1-veje og pullerter er ikke den optimale løsning. Vi havde gerne set, at der blev etableret selvstændige cykelstier til alle. Men vi er realister, og vi ved godt, at det er der ikke økonomi til p.t."

"Vi har ingen magt. Vi er helt almindelige borgere, som samarbejder med Halsnæs Kommune om at finde løsninger. Og det er kommunens vejafdeling, som står for de tekniske løsninger," understreger Carsten Møller.

Ønske: Cykelsti langs jernbanen

Ved de velbesøgte borgermøder i Torup Ting er trafik/veje/stier blevet drøftet gentagne gange, og den samlede trafikplan for Torup og omegn er blevet fremlagt og har fået tilslutning på borgermøderne.

Efter etableringen af 2 minus 1-vejene omkring Torup er det næste store ønske trafikområdet etablering af en cykelsti langs jernbanen hele vejen fra Hundested til Frederiksværk, oplyser Carsten Møller.

Publiceret 19 July 2019 10:30