2019: Ålefiskeriet på Arresø har fortsat udgangspunkt ved Ågabet. Men snart er det slut. Foto: Kim Larsen.

2019: Ålefiskeriet på Arresø har fortsat udgangspunkt ved Ågabet. Men snart er det slut. Foto: Kim Larsen.

Slut med ålefiskeri på Arresø

Det lille, gamle fiskerleje ved Ågabet er i fare for at blive jævnet med jorden

Af
Kim Larsen

ERHVERVSFISKERI Ved årsskiftet er det slut med erhvervsfiskeri på Danmarks største sø. Naturstyrelsen Nordsjælland har besluttet ikke at forlænge kontrakten med den fiskerfamilie fra Gilleleje, der gennem de seneste 30 år har levet af at fiske især sandart og ål i søen.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis, som bl.a. har talt med specialkonsulent Jan Kidholm Christensen, Naturstyrelsen Nordsjælland, der begrunder beslutningen således:

"Vores vurdering er, at når den europæiske ålebestand har det dårligt, og søen samtidig bliver nationalpark, så synes vi ikke, fiskeriet kan opretholdes."

Hermed er en flere hundrede år gammel epoke med fiskeri på Arresø ved at være slut.

Brammers åleeventyr

I nyere tid blev det erhvervsmæssige ålefiskeri på Arresø etableret af familien Brammer i 1898. Det var (ifølge "Jul i Frederiksværk 1977") Peter Hansen Brammer, som sammen med sønnen Carl Eduard, grundlagde åleriet i Frederiksværk efter han året forinden havde forpagtet fiskeriet på Arresø for en 25-årig periode.

Familien Brammers ålefiskeri startede 1897/98 ved Ågabet (kanalens start ved Arresø). Postkort stemplet 1903.

Familien Brammers ålefiskeri startede 1897/98 ved Ågabet (kanalens start ved Arresø). Postkort stemplet 1903.

Der blev bygget et røgeri på Havnevej 5, og få år senere var åleforretningen den største af sin art i Europa. Fiskeriet på Arresø havde udgangspunkt ved Ågabet, hvor fiskerbådene lagde til. I øvrigt kun et par hundrede meter fra det sted, hvor et lille agatsliberi for første gang udnyttede kanalens vandkraft.

Da Carl Edward Brammer døde i 1932 kom virksomheden på hollandske hænder - det var dog fortsat med en Brammer (Carl Einar, søn af Carl Edward) ved roret som direktør. Efter gennem 20 år at have drevet og videreudviklet forretningen, endte Carl Einar Brammer med selv at købe den.

Efter godt 10 år solgte han virksomheden til fiskeeksportør Henning Priess, Glyngøre, der omdøbte firmaet til "Frederiksværk Åleeksport A/S".

For 30 år siden overgik fiskeriet på Arresø til Tom Nielsen, Gilleleje. De seneste 25 år har sønnen Thomas været med i fiskeriet, som sker fra Ågabet - samme sted som Brammerfamilien landede ål for over 120 år siden.

Men nu er det slut med ålefiskeriet i Danmarks største sø, når kontrakten udløber til nytår.

Kongens fiskeri

Men fiskeriet på Arresøen går mere end de 120 år tilbage:

"Fiskeriet på Arresø kan føres mere end 400 år tilbage til Frederik 2.s tid, længe før Frederiksværk blev til. Der var tale om kongeligt privilegeret fiskeri. Kongen havde fiskerettighederne, men han kunne give retten væk mod at levere til kongehuset," fortæller Frank Allan Rasmussen, leder af Industrimuseet Frederiks Værk. Han fortsætter.

"Der er helt sikkert blevet leveret fisk til både Frederiksborg Slot og Jægerpris Slot, og sikkert også Arresødal og Grønnessegård. Fiskeriet på Arresø har været vigtigt for kongehuset. Senere har andre familier ernæret sig ved fiskeri på søen og sørger for at vi kunne få røget ål på julebordet."

"Fiskeriet på Arresø er ikke bare en parentes i vores historie, det er en del af områdets DNA," fastslår Frank Allan Rasmussen.

"Jeg har ikke forstand på det biologiske. Når ålen er en truet art, er man nødt til at reagere. Men ud fra en kulturhistorisk synsvinkel vil det være et stort tab, hvis man river husene ned og fjerner fiskerlejet ved Ågabet. Dermed vil man også fjerne sporene for mere end 400 års historie."

"Hvis det sker, så vil jeg i henhold til museumsloven være forpligtet til at dokumentere stedet, inden det afvikles," fortæller Frank Allan Rasmussen.

Kulturhistorisk perle

Tidligere direktør for Fiskeri- og Søfartsmuseet, Morten Hahn-Pedersen, kalder fiskerlejet ved Ågabet for en kulturhistorisk perle:

"Der har været fiskeri i Arresø i flere hundrede år, og der er blevet leveret fisk til de kongelige slotte. Jeg vil godt stille spørgsmål ved, om ålen er truet i Arresø, for fiskerne udsætter jo selv ål til senere fiskeri. Men selv hvis der kun skal fiskes sandart, er der ingen grund til, at det skal ske fra havnen i Auderød. Og dermed ingen grund til at nedlægge det spændende miljø ved Ågabet."

"Hvis man fjerner bygningerne, så fjerner man et synligt monument for det fiskeri, som har været i Arresø gennem hundreder af år. Det er en kulturhistorisk perle, man vil jævne med jorden."

"Det kunne blive et udgangspunkt for ture omkring søen. Nationalparken handler jo ikke kun om natur, men også om menneskets udnyttelse af naturen," understreger Morten Hahn-Pedersen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra hverken skovridder Jens Bjerregård eller Jan Kidholm, Naturstyrelsen Nordsjælland, som begge har ferie.

Publiceret 10 July 2019 09:20