Lerbjerggårds knap fem hektar jord ligger mellem Melby Enghavevej og de fem gravhøje i Melby, som ses i baggrunden.

Lerbjerggårds knap fem hektar jord ligger mellem Melby Enghavevej og de fem gravhøje i Melby, som ses i baggrunden.

Andelsbevægelse genstartes i Melby

Lerbjerggård er den første andelsgård i ny, grøn andelsbevægelse

MILJØ OG LANDBRUG "Vi vil genstarte andelsbevægelsen og arbejde os ud af klima- og biodiversitetskrisen i fællesskab. Én gård ad gangen. Måske tænker du det samme. Hvis ja, så vil vi rigtig gerne have dig med!"

Sådan præsenterer "Andelsgaarde" sit projekt på hjemmesiden andelsgaarde.dk.

Den første gård i den nye, grønne andelsbevægelse er Lerbjerggård i Melby. Her møder vi idémanden bag Andelsgaarde, Rasmus Willig, og Christopher Lundgren (23), der sammen med kæresten Nanna Thomsen (26) bliver forvalter på gården. De to har netop afsluttet en tre-årig uddannelse på Kalø Økologisk Landbrugsskole.

Den firelængede gård ser mildest talt miserabel ud, så forude venter en større renovering. Forpagterparret flytter i første omgang ind i et par beboelsesvogne, der sættes op i løbet af et par uger.

Lerbjerggård i Melby er den første gård i den nye andelsbevægelse

Lerbjerggård i Melby er den første gård i den nye andelsbevægelse "Andelsgaarde", som p.t. tæller 800 medlemmer.

"Vi begynder med at renovere stuehuset. Det bliver et langt projekt, som du kan se. Fase 1 er forvalterboligen i den ene af bygningen, mens fase 2 er den anden ende af huset, som bliver for medlemmerne," fortæller Rasmus Willig og fortsætter:

"På længere sigt er ambitionen også at der vil blive opført et drivhusbyggeri, som foruden produktion af grøntsager også kommer til at rumme medlemsaktiviteter med fælleslokaler og mulighed for overnatning."

800 medlemmer

Mens Andelsgaarde var på idéplan blev projektet bakket op af 1500 medlemmer, som hver betalte et årligt kontingent på 150 kroner.

Nu er den første andelsgård en realitet og nu betaler medlemmerne fuld pris for medlemskabet, nemlig 150 kroner om måneden.

"Det går rigtig godt, på få uger er vi nu oppe på 800 medlemmer" oplyser Rasmus Willig.

Rasmus Willig, idémanden bag Andelsgaarde.

Rasmus Willig, idémanden bag Andelsgaarde.

Ud over at støtte omlægning af danske gårde til bæredygtig drift, der ikke belaster klima og miljø, så får medlemmerne mulighed for at deltage i kurser og foredrag, fællesspisninger, høstfest, julemarked m.m.

"Det er medlemmernes gård, så de kan komme og gå og bruge fælleslokalerne. Der er også mulighed at hjælpe til i marken," fortæller Rasmus Willig.

Der er dog lige nogle ting, som f.eks. VVS-arbejde, der skal være på plads, før Lerbjerggård kan tage imod andelsmedlemmerne. Formentlig i slutningen af august/start september, vurderer Rasmus Willig.

Mere end økologi

Til Lerbjerggård hører 5 hektar jord (50.000 m2), som i øjeblikket rummer kartofler og græs.

"Vi vil dyrke over 30 forskellige grøntsager, samt urter, bærbuske og træer, f.eks. hasselnød, kastanje- og æbletræer," fortæller Christopher Lundgren og fortsætter:

"'Landbruget udleder meget CO2 i atmosfæren, som fører til global opvarmning. Vi vil dyrke på en bæredygtig måde med mere biodiversitet og neutalt CO2-aftryk. F.eks. vil vi ikke pløje jorden, for det giver CO2-udledning. Derimod vil vi så efterafgrøder, der vendes ned i jorden og er med til at bevare næringsstofferne - vi vil gerne dyrke jorden uafhængig af dyr og dyregødning."

Christopher Lundgren foran stuehuset, som efter renovering vil blive forvalterbolig for ham og kæresten Nanna Thomsen - begge nyuddannede øko-landbrugere. Foto: Kim Larsen.

Christopher Lundgren foran stuehuset, som efter renovering vil blive forvalterbolig for ham og kæresten Nanna Thomsen - begge nyuddannede øko-landbrugere. Foto: Kim Larsen.

Lerbjerggård bliver altså ikke 'bare' økologisk, men vil også tænke bæredygtighed i forhold til CO2-kontoen og biodiversitet.

Når årets kartofler er høstet, så bliver første opgave for det nye forpagterpar at så grøngødningsplanter, som kan gavne næste dyrkningssæson. Og så skal der plantes bærbuske og træer. Der bliver nok at tage fat på for de to unge landbrugere.

Grøntsager, bær, nødder og frugt dyrket på Lerbjerggård vil, i overensstemmelse med bæredygtighedstanken, blive solgt så lokalt som overhovedet muligt - helst fra stalddøren.

Rasmus Willig glæder sig over, at første andelsgård nu er godt på vej. Men her stopper det ikke, næste gård er allerede i kikkerten. Planen er fortsat: Én gård ad gangen - til gavn for miljø og klima.

Publiceret 04 July 2019 09:21