Soroptimisterne på opstartsbesøg på Frederiksværk Krisecenter.

Soroptimisterne på opstartsbesøg på Frederiksværk Krisecenter.

Kvinder støtter børn på krisecenter

Soroptimister indgår samarbejde med Frederiksværk Krisecenter

STØTTE Frederiksværk Krisecenter har et stort ønske om at få indrettet et samtalerum og at få opdateret aktivitetsrummet for de børn, som er med deres mor på krisecentret.

”Samtalerummet skal danne en ny børnevenlig ramme for de samtaler som barnet har med fagpersonen om de voldsomme oplevelser barnet har været ude for. Aktivitetsrummet er i forvejen børnenes frirum med plads til leg og aktiviteter, men det skal opdateres, så det følger med tiden og børnenes behov," fortæller leder af krisecentret, Jarl Vogel.

Ønsket kommer nu et skridt nærmere opfyldelse. Soroptimist Internationals lokalklub i Helsinge har besluttet at støtte indretning af et samtalerum og et aktivitetsrum på Frederiksværk Krisecenter.

Nogle af Soroptimisterne var for nylig forbi krisecentret for at overrække et eksemplar af den meget fine taske, som klubben har designet og fået fremstillet. Taskerne skal sælges og overskuddet vil gå direkte til projektet.

Den specialfremstillede taske, som Soroptimisterne sælger til fordel for børnene på krisecentret.

Den specialfremstillede taske, som Soroptimisterne sælger til fordel for børnene på krisecentret.

Soroptimisterne har også indtjening via loppemarkeder, genbrugssalg i bl.a. Komisen i Helsinge, forskellige donationer, lotteri m.m.:

”I vores lokalklub har vi i et tidligere projekt, der løb over fire år, doneret 115.000 kroner til en skole i Kenya, som vi støttede med bygning af nye klasselokaler, skolemøbler og skolebøger m.m. Projektet var meget spændende at være en del af, og vi er stolte af resultatet. Og nu har vi mod på det næste projekt, der er lokalt forankret, hvilket betyder, at vi kan følge projektet på nærmeste hold," fortæller Birgitte Nyborg fra Soroptimisternes lokalklub i Helsinge.

Valget af Frederiksværk Krisecenter blev fastsat helt i tråd med FN’s verdensmål, som der altid arbejdes for. I det aktuelle projekt er det FN verdensmål nr. 5, ligestilling mellem kønnene, og herunder bekæmpelse af vold mod kvinder og børn.

"Vi er på Frederiksværk Krisecenter meget glade for samarbejdet og støtten. Det kommer til at have en stor betydning for de børn, der bor på krisecentret, som jo alle har mange oplevelser med vold i familien;" siger Jarl Vogel.

FAKTA

  • Frederiksværk Krisecenter blev etableret af Kvinderådgivningen i Frederiksværk i november 1981 og har siden hjulpet voldsramte kvinder og deres børn. Der bor i gennemsnit 40 børn på krisecentret om året sammen med deres mor. Børnene får under opholdet støtte og samtaler med fagprofessionelle, der er specialiserede i at arbejde med voldsudsatte børn.
  • Soroptimist International er en international NGO med et verdensomspændende netværk af kvinder med lokale klubber i hele verden, der arbejder for kvinders og pigers/børns vilkår og ligestilling på globalt plan. Soroptimist International har taleret i FN og arbejder for FN’s verdensmål.

Publiceret 25 June 2019 11:03