Sådan kommer de små tudser til at se ud som voksne. Fotos: Jan Stephan.

Sådan kommer de små tudser til at se ud som voksne. Fotos: Jan Stephan.

Sjældne tudser søsat

Grønbroget tudse skal boltre sig i fem nyetablerede vandhuller ved Gråstenvej

NATUR Den grønbrogede tudse kan være svær at få øje på, den ser nærmest ud til at være iklædt camouflagefarvet militærtøj. Til gengæld kan tudsen høres flere kilometer væk, når den kvækker. Det lyder som en melodisk fløjten, når mange hanner kvækker samtidig.

Den nye lyd vil kunne høres i området omkring Gråstenvej, hvor en lille koloni af den meget sjældne tudse blev sat ud fredag.

København Zoo har stået for opdrættet af de små grønbrogede tudser, som fredag fik nye vandhuller at boltre sig i ved Gråstenvej. Foto: Jan Stephan.

København Zoo har stået for opdrættet af de små grønbrogede tudser, som fredag fik nye vandhuller at boltre sig i ved Gråstenvej. Foto: Jan Stephan.

Hesselø har tidlig været det eneste sted i Nordsjælland, hvor den grønbrogede tudse findes. Her findes en mindre, isoleret bestand, som er sårbar over for udryddelse i forbindelse med sygdomme eller tørkeperioder.

Ved nu at etablere en dubletbestand ved Gråstenvej, sikrer Halsnæs Kommune i samarbejde med København Zoo den fremtidige bestand af den sjældne tudse.

I 2015 begyndte Halsnæs Kommune arbejdet med at anlægge fem nye vandhuller i det knap seks hektar store strandengområde ved Gråstenvej. Sideløbende hermed er et eksisterende vandhul blevet oprenset, der er etableret afgræsning af området, ligesom en del pil og krat er blevet ryddet.

Alt sammen for at skabe de bedst mulige forhold for den grønbrogede tudse, der er et sjældent syn i hele Europa.

Klar til udsætning.

Klar til udsætning.

I sommeren 2017 blev der indfanget en portion haletudser på Hesselø, som med hjælp fra København Zoo er blevet opdrættet til paddeyngel. De grønbrogede tudser har nu ynglet, og det er deres afkom, der fredag blev sat ud i det fredede område ved Gråstenvej.

Opgaven, med at slippe de sjældne tudser fri, var lagt i hænderne på borgmester Steffen Jensen og Zoo-direktør Bengt Holst.

Zoo-direktør Bengt Holst og borgmester Steffen Jensen satte småtudser. Håbet er, at den sjældne Grønbrogede tudse vil trives i vandhullerne ved Gråstenvej. Foto: Jan Stephan.

Zoo-direktør Bengt Holst og borgmester Steffen Jensen satte småtudser. Håbet er, at den sjældne Grønbrogede tudse vil trives i vandhullerne ved Gråstenvej. Foto: Jan Stephan.

Fakta om grønbroget tudse

• Er 6-9 centimeter lang og ligner en tudse iklædt militært camouflagetøj.

• Hannen har en kvækkepose, som kan pustes kraftigt op.

• Den kaldes også for "fløjtetudse", for når mange hanner kvækker samtidigt, lyder det i lune forårsnætter som en konstant fløjtelyd, der kan høres op til 2 km væk.

• Grønbroget tudse er fredet og må ikke fanges, slås ihjel eller forstyrres, og dens levesteder må ikke beskadiges eller ødelægges.

Publiceret 24 June 2019 13:43