Denne parkering bliver snart gjort ulovlig i Halsnæs Kommune. Ny parkeringsbekendtgørelse er nu i høring.

Denne parkering bliver snart gjort ulovlig i Halsnæs Kommune. Ny parkeringsbekendtgørelse er nu i høring.

Nye parkeringsregler på vej

Slut med at holde på fortovet med to hjul i Halsnæs Kommune - også nye regler for parkering af tunge køretøjer samt trailere og campingvogne

Af
Kim Larsen

PARKERING Hvis nogle bilister ikke kan finde ud af parkeringsreglerne, er det måske ikke så mærkeligt. De er nemlig blevet ændret flere gange i løbet af årene, og kan i øvrigt variere fra kommune til kommune.

1. marts 2014 blev der i Danmark indført nye regler, der gjorde det ulovligt i byzone at parkere helt eller delvist på fortove. Men der var mulighed for at dispensere fra reglerne, og det valgte man at gøre i Halsnæs Kommune.

Halsnæs Byråd vedtog en lokal parkeringsbekendtgørelse, som gjorde det lovligt for personbiler at parkere med to hjul på fortorvet - der skulle dog fortsat være mindst 100 cm fribredde tilbage til fodgængerne på fortorvet.

Men nu vil Halsnæs Kommune ændre bekendtgørelsen igen, så reglerne i Halsnæs kommer til at følge landets gængse parkeringsregler - altså totalt forbud mod parkering på fortov. Biler skal fremover holde på vejbanen med alle fire hjul uden for fortovet.

Ændringen sker fordi fribredden på 100 cm ikke respekteres, hvilket gør det er svært specielt for borgere med barnevogn eller rollator at komme forbi de biler, der holder parkeret med to hjul på fortovet.

Lastbiler og busser

Halsnæs Kommune har modtaget en del klager over busser og lastbiler, der parkerer i boligområder. Parkering af tunge køretøjer i boligområder er et problem i forhold til trafiksikkerheden, fordi de forringer oversigten på vejene, men også fordi de ikke er pæne at kigge på - de fylder meget, tager udsigten, larmer, når varmeanlægget tændes tidligt om morgenen, og sviner med olie og fedt, der hvor de holder.

Når parkeringsbekendtgørelsen ændres, indføres en ny regel om, at tunge køretøjer ikke længere må parkeres på offentlige parkeringspladser/veje eller private fællesveje inden for bymæssigt bebyggelse i Halsnæs Kommune - med mindre særlig skiltning markerer, at det er tilladt.

I stedet kan tunge køretøjer parkere på vejene i industriområder - med mindre der er skiltet med parkering forbudt.

I Frederiksværk vil zoner med parkeringsforbud for tunge køretøjer på Industrivej og dens sideveje samtidig blive ophævet eller indskrænket. I Hundested vil det samme ske i området omkring Ullerup Skovvej og dens sideveje.

Trailere og campingvogne

Med den ny parkeringsbekendtgørelse indføres endvidere tidsbegrænset parkering med trailere og campingvogne på offentlig veje og parkeringspladser.

Flere steder ses trailere og campingvogne parkeret på veje eller parkeringspladser i dage eller uger. Her kan de være til gene for de øvrige trafikanter og beboere i området. De optager parkeringspladser og skæmmer det generelle indtryk af området. Denne type parkering reguleres ved at forbyde parkering med trailere under 3500 kg i over 24 timer.

Høring

Forslaget om ny lokal parkeringsbekendtgørelse er i høring til 15. september. Kommentarer kan sendes til: mail@halsnaes.dk eller per post til Halsnæs Kommune, Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk. Mærk mail eller brev med ”parkeringsbekendtgørelse".

Publiceret 15 June 2019 00:00