En af Hundesteds velkendte indutribygninger er snart fortid: Bygningen Ullerup Skovvej/ Amtsvejen skal vige for en form for fragtterminal.

En af Hundesteds velkendte indutribygninger er snart fortid: Bygningen Ullerup Skovvej/ Amtsvejen skal vige for en form for fragtterminal.

Mille river ned og bygger ud

Eksportvirksomheden skruer op for blusset

ERHVERV Allerede før Mille Food A/S produktionsstart for 15 måneder siden meldte virksomheden ud, at fabrikslokalerne var for små til at følge med den voksende efterspørgsel i Kina.

"Vi kan sælge langt mere modermælkserstatning, end vi kan nå at producere, og har stadig udfordringer med lagerplads," melder fabriksdirektør Martin Thomsen, Mille Food A/S.

Det løses med en kommende ny fabrik i Roskilde, men allerede i oktober i år kan fabrikken i Hundested tage nye lagerlokaler i brug for at udvide kapaciteten: "Vi river ned og bygger ud i den forstand, at de gamle kontorbygninger ud mod Ullerup Skovvej nedrives for at gøre plads til de mange lastbiler, der skal køre til og fra vores nye færdigvarelager," fortæller Martin Thomsen om det igangværende projekt.

Fabriksdirektør Martin Thomsen i et af de kommende laggerrum.

Fabriksdirektør Martin Thomsen i et af de kommende laggerrum.

Øger 50-60%

Færdigvarelageret indrettes i tomme bygninger bag den gamle kontorbygning, mens bl.a. råvarelager udbygges i de lokaler, der nu bruges til færdigvarer. Samtidig opgraderes den maskine, der fylder færdigblandet modermælkserstatning på dåser.

"Vi sætter tempoet op og får mere plads. Det resulterer i en 50-60% udvidelse af vores nuværende kapacitet. Vi får plads til ca. 800.000 dåser ad gangen i de nye lagerrum, og samtidig får vi en mere logisk opbygning af flowet i fabrikken fra råvarelager til produktion og videre til lageret med færdige produkter, der skal opbevares godt to uger - indtil resultatet af kvalitetskontrollen foreligger - og dåserne først derefter kan sendes til Kina," fortsætter han.

Han forventer, at de nye lagre er klar til brug om godt fire måneder, og samtidig med kapacitetsudvidelsen skal der måske ansættes mere personale i virksomheden, der nu har 58 ansatte i Hundested.

Nye produkter

Mille Food A/S har netop sendt en ny serie økologiske produkter på markedet i Danmark, og til både gravide mødre og større børn i Kina sælger virksomheden også nogle specielle mælkepulverblandinger, som efterspørges af blandt andet sundhedsmæssige årsager. /an

Publiceret 15 June 2019 11:00