Sarah Louise Eskildsen-Mortensen opfordrer til protest foran rådhuset forud for byrådsmødet torsdag 20/6. Arkivfoto.

Sarah Louise Eskildsen-Mortensen opfordrer til protest foran rådhuset forud for byrådsmødet torsdag 20/6. Arkivfoto.

Plan om mini-SFO mødes med skepsis

Det virker mest som en spareøvelse, lyder det fra forældre og pædagoger

Af
Kim Larsen

BØRN Lad kommende skolebørn rykke fra børnehave til skoleregi allerede 1. maj i stedet for 1. august. Et forlag om såkaldt mini-SFO er på vej til byrådet i lyntempo.

"Mini-SFO tilbuddet giver mulighed for, at de store børnehavebørn sikres en bedre overgang til folkeskole og SFO. Børnene lærer de nye rammer at kende og introduceres til skoleaktiviteterne. Der er gode erfaringer med tilsvarende tilbud i andre kommune," står der blandt andet i sagsfremstillingen.

Det fremgår videre, at etablering af mini-SFO i Halsnæs Kommune fra 1. maj 2020 vil give en effektivisering på 970.000 kroner i 2020 - og ca. samme beløb de kommende år.

Effektiviseringen, som nogen kalder en besparelse, fremkommer ved, at normeringen i mini-SFO er lavere end i børnehaven - men dog bedre end i almindelig SFO.

Forslaget blev 4. juni behandlet i Udvalget for Skole, Udannelse og Dagtilbud, 12. juni var forslaget i Økonomiudvalget, og torsdag 20. juni skal Halsnæs Byråd tage stilling til forslaget om mini-SFO.

En meget stram tidsplan!

Forældreprotest

Sarah Louise Eskildsen-Mortensen, aktiv i forældrebevægelsen for minimumsnormeringer, er ikke begejstret for mini-SFO-planen i Halsnæs Kommune:

"Ud fra det materiale, vi har fået fra byrådet, så ligner dette alt andet lige en måde på at skære på daginstitutionsområdet endnu en gang! Og så lige i en kommune, hvor normeringerne allerede er helt i bund!" skriver hun i et Facebook-opslag.

Hun stiller også spørgsmål ved, hvordan man sikrer, at nedjusteringen af personalet i daginstitutionerne, kun rammer de tre måneder, hvor de største børn skal i mini-SFO.

Sarah Louise Eskildsen-Mortensen understreger, at mini-SFO kan være godt - bare ikke når det bliver udført som en besparelse!

Hun slutter sit indlæg med en opfordring til at lave en protest foran rådhuset forud for byrådsmødet torsdag 20/6, hvor forslaget behandles.

Pædagog-bekymring

I et debatindlæg til Halsnæs Avis skriver pædagog Nanna Høyrup Andersen, at idéen med mini-SFO, hvor børnehavebørn kommer i SFO tre måneder før skole, er god:

"Problemet er, at man tager en god idé, og laver den i en light version, og dækker sig ind under de gode resultater og oplevelser i andre kommuner med bedre normeringer. En solid normering, mindre grupper og faglighed hos de ansatte er en klar forudsætning for, at det bliver den trygge ramme, som skal danne basis for en god skolestart."

"Det virker mest af alt som en spareøvelse, hvor det er billigere at sende børn i mini SFO - på bekostning af deres trivsel," skriver Nanna Høyrup videre og opfordrer til udskyde planen til 2021:

"Sørg i mellemtiden for, at der er styr på rammerne ift. både økonomi, normering og det pædagogiske forarbejde, der skal danne fundament for den gode mini-SFO," slutter hun sit indlæg.

TR for pædagogerne i Halsnæs Kommune, Hanne Byskov:

"Med ordentlige normeringer kan mini-SFO være et godt pædagogisk tilbud, men det her er et spareforslag. Tabere bliver både børn og personale," siger Hanne Byskov og uddyber:

"Konsekvenserne er slet ikke beskrevet i forslaget. Hvad f.eks. med de børn, som skal i specialtilbud? Skal de blive i børnehaven, mens de andre børn, som de skal spejle sig i, er væk?"

"Hvis mini-SFO skal laves ordentligt, skal det være en pædagogisk beslutning, og ikke bare for at spare 900.000 kroner. Der må laves en proces, hvor også medarbejdernes synspunkter bliver taget alvorligt og hørt," fastslår Hanne Byskov.

Publiceret 14 June 2019 13:49