Udvalgsformand Helge Friis:

Udvalgsformand Helge Friis: "For ingen skal være i tvivl, så vil det blive præciseret, når mini-SFO forlaget præsenteres i byrådet, at de 'sparede' penge vil blive brugt til bedre normering."

"Det er er ikke en spareøvelse"

De penge, der 'spares' ved at lave mini-SFO, skal bruges til bedre normering i kommunens dagtilbud, lover udvalgsformand Helge Friis

Af
Kim Larsen

BØRN Pædagoger og forældre er stærkt kritiske overfor det forslag om mini-SFO, som er på vej gennem det politiske system. Et forslag, der fører til en "effektivisering" på 970.000 kroner i 2020 - og ca. samme beløb de følgende år.

"Det ligner en anden måde at skære på daginstitutionsområdet endnu en gang," siger Sarah Louise Eskildsen-Mortensen, mor til to børn i dagtilbud.

"Det virker mest af alt som en spareøvelse," konstaterer Nanna Høyrup Andersen, som er pædagog.

Men det er helt ved siden af, fastslår Helge Friis (A), udvalgsformand for Skole, Uddannelse og Dagtilbud:

"Det har aldrig været tænkt som en spareøvelse. Den effektiviseringsgevinst, som mini-SFO giver, lægges ikke bare i kommunekassen, den vil blive brugt til bedre normering i kommunens dagtilbud," forklarer Helge Friis og fortsætter:

"Det er ikke en del af denne sag, men bliver en del af budgettet, som lægges til oktober. Men for ingen skal være i tvivl, så vil det blive præciseret, når mini-SFO forlaget præsenteres i byrådet, at de 'sparede' penge vil blive brugt til bedre normering."

Men det ændrer ikke ved, at de børn, som kommer i mini-SFO, vil få en lavere normering end i børnehaven, de kommer fra?

"Det er rigtigt, men det er større børn, og det er en periode på tre måneder, hvor alle børnene formentlig ikke er der hele tiden, fordi nogen holder sommerferie. Men den samlede pakke giver bedre normering for de mindre børn i dagtilbud."

Forældre og pædagoger peger på, at når dagtilbuddene skæres i tid (fordi der er færre børn i tre måneder), så vil de færre personaletimer ramme hele året?

"Der er hele tiden flow i personalet, nogen holder op og nogen begynder. Jeg tror det er muligt at få til at gå op - det er et spørgsmål om at organisere anderledes. Det vil også en god ide at lade noget personale fra børnehaven følge med over i mini-SFO i en periode."

Hvorfor skal det gå så stærkt med beslutningen - kan du forstå, hvis personale og forældre føler sig tromlet?

"Hvis vi skal have mini-SFO fra 2020, så er vi nødt til at beslutte det nu, ellers kan det ikke nås. Men når principbeslutningen er taget, bliver der masser af tid til at finde ud af, præcis hvordan mini-SFO'en skal skrues sammen. Både forældre og personale skal nok blive inddraget i at finde de bedste løsninger," understreger Helge Friis.

Publiceret 14 June 2019 13:52