Flere folketingspolitikere var til valgdebat på gymnasiet.

Flere folketingspolitikere var til valgdebat på gymnasiet.

Kandidater i klima-krydsild

Valgdebat på Frederiksværk Gymnasium og HF

FV19 Emnerne uddannelse, Europa og klimaet var på dagsordenen, da Frederiksværk Gymnasium og HF tirsdag formiddag holdt valgdebat med flere kendte politkere i panelet.

Klimaet var uden tvivl det store tema og udløste en masse spørgsmål fra eleverne: Bliver klimaproblemerne taget alvorligt? - her et udpluk af kommentarerne:

Marlene Harpsøe, Dansk Folkeparti: "Vi har en klimalov på vej - vi skal tage de menneskeskabte klimaproblemer alvorligt."

Nick Hækkerup, Socialdemokratiet: "Klimaet er et aktuelt problem, og hvis vi ikke gør noget ved det, bliver Danmarks eksistens truet."

Anders Samuelsen, Liberal Alliance: "Vores parti er mere ambitiøse omkring klima end de andre partier."

"Ja, klimaet er et vigtigt valgkamptema," lød det samstemmende fra Mai Villadsen (Ø) og Anders Samuelsen (I) efter debatten - og så var det selfie-tid...

Mette Abildgaard, Konservative: "Vores plan om CO2-mål holder, og den nuværende regering siger mange grønne ting, men de gør det ikke godt nok."

Trine Torp, Socialistisk Folkeparti: "Før havde klimaet ikke været på dagsordnen, men unge idag har været med til at gøre opmærksom på, at det er vigtigt. Der skal følges op på klimaplaner hvert år."

Hans Andersen, Venstre: "Genanvendelse af plastik er et af de områder, der kan sættes ind på, og her i Frederiksværk, er der jo faktisk firmaer, der genererer nye arbejdspladser inden for genbrug."

Mai Villadsen, Enhedslisten: "Tak for en god debat, og jeg er glad for at I unge har fokus på klima i stedet for, om nogle har en lidt mørkere hudfarve." ri/an

Publiceret 14 May 2019 12:38