Denne drone sejlede torsdag rundt i Arresø Kanal for at indsamle data om kanalens afledningsevne. Fotos: Kim Larsen,

Denne drone sejlede torsdag rundt i Arresø Kanal for at indsamle data om kanalens afledningsevne. Fotos: Kim Larsen,

Sejle op ad åen..

Sejlende drone på 'afledningsmanøvre' i Arresø Kanal

KANALEN Arresø Kanal er ved at være godt oppe i alderen, den runder som bekendt de 300 år i år. Kanalen har fået problemer med at 'komme af med vandet' - ikke kun på grund af kanalens fremskredne alder, men også de voldsomme nedbørsmængder, der optræder hyppigere som følge af klimaændringerne.

I våde år med meget regn, kan kanalen ikke aflede vandet fra Arresø tilstrækkeligt hurtigt - derfor stiger søens vandstand og oversvømmer lavtliggende områder langs søen. Et problem, der vokser i takt med at klimaet ændrer sig.

Det er baggrunden for, at Halsnæs Kommune og Naturstyrelsen Nordsjælland er gået sammen om en opmåling af kanalen for at kortlægge kanalens bund og brinker. De indsamlede data skal bruges til at beregne kanalens evne til at aflede vandet fra Arresø og give et billede af, hvor i kanalen der måtte være 'propper' i form af f.eks. sandbanker.

Hydrolog Ole Smith, Orbicon, var styrmand for dronen.

Hydrolog Ole Smith, Orbicon, var styrmand for dronen.

Opmålingen foregår ved både traditionelt opmålingsarbejde og med en sejlende drone på kanalen.

Torsdag var den sejlende drone i aktion på kanalen, i det man kunne kalde for en 'afledningsmanøvre'. Dronen sejlede fra Arresø (Ågabet), forbi fiskerlejet, under Lisebroen og til Arresødalbroen, hvor dronen ikke kunne passere på grund af stemmeværket. Dronen måtte derfor op på land og sættes ned i kanalen igen på den anden side af den gamle bro.

Herfra forsatte dronen sejlturen videre, under Hillerødvej-broen og gennem forårsskoven helt ned til Frederiksværk Kirke, mens den indsamlede data om kanalen.

Det er firmaet Orbicon, ved hydrolog Ole Smith, der står for opmålingsarbejdet i kanalen.

Publiceret 12 April 2019 09:55