Der er nu lagt op til en større maritim sommerevent. Privatfoto

Der er nu lagt op til en større maritim sommerevent. Privatfoto

Stort skibstræf i Hundested

Hundested Havn er blevet frihavn for træskibe og stort træf er planlagt 6.-7. juni

TRÆSKIBE I dagene op til pinse vil op mod et halvt hundrede større og mindre træskibe ligge side om side med en skov af træmaster i nordhavnen, når det første træskibstræf løber af stabelen i Hundested den 6.-7. juni.

Dermed kommer en del af landets sejlende kulturarv til Halsnæs som optakt til både et større skibstræf i Holbæk og forud for nostalgidagene Time Winder på Grønnessegaard Gods i pinsen.

"Baggrunden for træskibstræffet er, at havnen har besluttet at støtte op om Danmarks sejlende kulturarv ved at være frihavn for Træskibs Sammenslutningens (TS) medlemsskibe her i 2019," fortæller havnefoged Søren Brink, og han oplyser, at der lagt op til en permanent TS frihavnsaftale, hvis ordningen bliver godt modtaget og Hundested bliver flittigt besøgt af bevaringsværdige skibe resten af året til glæde for Hundesteds turister, borgere og erhvervsliv.

Frontløber har været den lokale skibsentusiast Per Makwarth, der har stået bag en frihavnsordning i Lynæs, arrangeret træf samme sted, er medarrangør af Hundested Motor Træf og desuden aktiv i Foreningen Kivioqs Venner.

"Jeg foreslog ideen om Hundested som frihavn for TS-skibe for nogle år siden, da jeg mener, at det er aktiv for havnen, for borgerne og for de mange turister, for der er jo ofte livlig trafik på havneområdet, når specielle skibe ligger ved kajen, og ved træskibstræffet i juni bliver der virkelig noget at se på og opleve," fortæller Per Makwarth.

Søren Brink supplerer, at han tidligere har været tilbageholdende med at give grønt lys for frihavnsordningen, da der i flere år været fokus på at reducere antallet af prismæssige særaftaler på havneområdet - men: "Nu prøver vi det af her i 2019 og håber det bliver godt modtaget, ikke mindst af de mange træskibsejere, der nu får en ekstra mulighed for at anløbe en havn 2-3 døgn uden afgift."

Hundested er frihavn nr. 106 for de danske TS-skibe.

Jeg foreslog ideen om Hundested som frihavn for TS-skibe for nogle år siden, da jeg mener, at det er aktiv for havnen, for borgerne og for de mange turister...

30-40 træskibe i havnen

Hundested Motor Træfs arrangørgruppe bestående af Per Makwarth, Søren Brink, Mogens Christensen (Hundested Propeller) og Finn Nyhuus (Fiskeriets og Havnens Hus) står bag skibstræffet, og de regner med at 30-40 beværingsværdige træskibe kommer fra hele landet mødes til træffet i Hundested.

"Nogle skibe vil ankomme nogle dage før, og det forventes, at mange skibe vil ligge samlet langs Nordmolen i løbet af torsdag den 6. juni. Her vil der blive rig mulighed for at nyde synet af de smukke gamle skibe og få en snak med besætningerne. Om aftenen står menuen på skipperlabskovs ad libitum for skibenes besætninger i Spisehuset Knud," fortæller Per Makwarth og tilføjer, at der arrangeres forskellige ting for besætningerne og havnens gæster.

Fredag den 7. juni sætter skibene sejl lige uden for havnen, og kl. 9.00 sejler de samlet i en venskabelig kappedyst fra Hundested til Holbæk, hvor de skal deltage i Træskibs Sammenslutningens årlige pinsestævne. Den festlige afsejling fra Hundested vil være meget publikumsvenlig fra Nordmolen og endvidere en flot optakt til pinsens Time Winder veterantræf på Grønnessegård.

Vind-vind situation for fulde sejl

"Havnens beslutning om at være frihavn for Træskibs Sammenslutningens fartøjer er en vind-vind-situation for fulde sejl for både Træskibs Sammenslutningen, havnen, havnens aktører og byens erhvervsliv," udtaler Per Makwarth og melder at erfaringerne fra andre TS-frihavne er, at ordningen er meget værdifuld, da den skaber gode maritime aktiviteter og oplevelser til gavn og glæde for alle turister, gæstesejlere og borgere, der besøger havnen. Det giver en merværdi, når man på en tur på havnen kan nyde synet af smukke gamle træskibe," slutter Per Makwarth. /an

Fakta om Træskibs Sammenslutningen (TS)

Formål:

  At fremme bevarelsen af ældre brugsfartøjer, herunder øge standarden

  for sømandskab, vedligeholdelse og sikkerhed ved fartøjernes brug, samt medvirke til,

  at fartøjerne bevares under videst mulig hensyntagen til deres kulturhistoriske værdi.

  450 fartøjer er optaget på TS’ fartøjsliste

  106 havne har en TS frihavnsordning

  Præsentation af alle fartøjer og havne findes på www.ts-skib.dk

HUNDESTED MOTOR TRÆF foregår den 30.-31. august, i år suppleret med modelbådstræf 1. sept.

Publiceret 28 February 2019 10:30