Med anskaffelsen af bådtypen J/70 har ligasejlerne i Lynæs fået en relevant båd at træne i

Med anskaffelsen af bådtypen J/70 har ligasejlerne i Lynæs fået en relevant båd at træne i

Ny sportsbåd i Lynæs

Moderne grej til Sejlklubben Lynæs medlemmer

Sejlsport Her midt i vintermørket har Sejlklubben Lynæs anskaffet en ny båd. Det er en sportsbåd af typen J/70.

Klubben har længe drømt om at få noget moderne grej til klubbens medlemmer, og nu er det lykkedes, båden kan beses uden for klubhuset på Lynæs Havn.

Et vigtigt medlemstilbud

Båden er særdeles anvendelig til mange formål, og mange af klubbens medlemmer har set hen til, at det skulle lykkes at få en moderne, sjov båd i klubben. Den vil blive brugt af klubbens Sejlerskole for voksne, af juniorerne, og derudover kan den lånes af de af klubbens medlemmer, der har lyst til at dygtiggøre sig ved også at sejle i noget andet end deres egen familiebåd.

For de meget kapsejladsinteresserede er det også perfekt at få en båd af samme type, som anvendes i Sejlsportsligaen. Så har ligasejlerne, i klubben, en relevant båd at træne i. Klubbens formand, Hans-Kurt Andersen er begejstret:

Vision 2023

"Klubben har en Vision 2023, som blandt andet handler om at få flere unge voksne som medlemmer. Blandt andet ved at klubben kan stille moderne både til rådighed for medlemmerne. I disse år, hvor deleøkonomi breder sig, går udviklingen væk fra ”hver mand sin båd”. Den udvikling er klubben nødt til at reagere på”.

Båden er et rigtig godt tilbud til de mange, der gerne vil sejle en tur med et par venner, men ikke har nogen båd. J/70’eren kan for et forholdsvis beskedent beløb lånes for 4 timer eller en hel dag via et system, som er ved at blive etableret på klubbens hjemmeside.

Der er rift om båden

På nuværende tidspunkt har et hold af kvinder allerede meldt sig som faste brugere, i det projekt ”Women on Water” klubben er ved at sætte i gang for at få flere kvinder til at deltage aktivt i sejlads.

Drømmen er, at klubben kan få mindst en båd mere. Det vil give rigtig gode muligheder for noget sjov sejlads, som ud over at være basis for nogle gode fysiske udfoldelser på vandet, også vil give grundlag for et godt socialt netværk, som kan være med til at fastholde interessen for at møde op til sejlads-aftalerne.

Følg med på Facebook

I løbet af foråret og sommeren vil der blive inviteret til nogle arrangementer, hvor både almindelige klubmedlemmer og interesserede uden for klubben, kan komme og prøve denne nye form for sejlads. Så klubben opfordrer til at følge med på klubbens facebookside, hvor der også kan ses videoer af de sejladser på Isefjorden, båden allerede har været på.

Klubben har lejet båden i hele 2019, og planen er at købe båden, når året er gået. Men båden koster kr. 305.000, hvor af klubben mangler kr. 230.000. Klubben er derfor i fuld gang med at søge fonde og andre om hjælp til at komme videre i projektet.

Publiceret 22 January 2019 12:30