Rester af bildæk kan laves om til olie i Reaktors nye anlæg i Frederiksværk. Foto: Cassandra oil

Rester af bildæk kan laves om til olie i Reaktors nye anlæg i Frederiksværk. Foto: Cassandra oil

Ny Reaktor-plan: Vil lave bildæk om til olie

MILJØ Kommunens miljø- og planudvalg skal i dag behandle en sag om et usædvanligt produktionsanlæg i Frederiksværk: Firmaet Reaktor Aps., der tidligere har arbejdet med omdannelse af plast til olie i et forsøgsanlæg hos DeNova, har det seneste år samarbejdet med en svensk leverandør af lignende anlæg, som i første omgang skal omdanne bildæk til olie.

Miljøgodkendelsen til Reaktor-anlægget er i store træk på plads, men Udvalget for Miljø og Plan skal orienteres om det, og i dagsordenen til udvalgsmødet er det blandt andet forklaret:

Reaktor ApS har gennem længere tid arbejdet på at etablere et anlæg, der kan omdanne gummi og plast til olie. Efter uheldet i oktober 2016 har de haft kontakt til flere udenlandske virksomheder, der er interesseret i et samarbejde om udvikling af et nyt pyrolyseanlæg. Der er i februar/marts ansøgt om miljøgodkendelse af et anlæg, udviklet af det svenske firma Cassandra Oil, hvor opvarmningen sker ved friktionsvarme. I behandlingsprocessen omdannes granulerede dæk til olie, carbon black, metal og gas ved en kontinuerlig proces, hvor der er ca. 3 kg dæk i pyrolyseanlægget ad gangen.

LÆS OGSÅ: REAKTOR VIL SKABE NYE ARBEJDSPLADSER

Pyrolyseprocessen udvikler nogle gasser, og der er derfor stillet krav om, at gassen skal analyseres senest tre måneder efter driftstart. Hvis det viser sig, at anlægget ikke kan overholde kravene, bortfalder miljøgodkendelsen, og virksomheden skal indstille driften, hedder det i oplægget til udvalget, hvor det også skitseres at godkendelsen indeholder i alt 45 vilkår for forsvarlig håndtering af hensyn til miljøet og omgivelserne på Havnevej, få hundrede meter fra Frederiksværk bymidte.

Kommunens administration har vurderet, at risikoen for et lignende uheld, som i oktober 2016, er minimal. Den "gamle" reaktor var til batch på 4-10 tons, der blev behandlet samtidig, og uheldet dengang skete ved, at anlægget blev tilført 1,5 tons materiale med PVC og aluminium, hvilket udviklede varme og røg.

Det nye anlæg er til dæk, der tilføres kontinuerligt. Der er kun 3 kg dæk i det nye anlæg ad gangen.

DN Halsnæs har været hørt i sagen og udtrykt bekymring for håndtering af bl.a. miljøskadelige stoffer i forbindelse med pyrolysen, og DN har anbefalet en miljøvurdring (VVM), hvilket dog ikke er et formelt krav ved denne type anlæg placeret på en erhvervsgrund.

En jysk kommune har allerede givet tilladelse til et lignende anlæg. /an

Opdateres...

Publiceret 05 December 2018 11:05