Mere central beliggenhed i Frederiksværk findes næppe. Men hvordan skal arealet bruges, når Ågrillen ophører? Det skal kommunen nu have afklaret. Foto: Sara Timann.

Mere central beliggenhed i Frederiksværk findes næppe. Men hvordan skal arealet bruges, når Ågrillen ophører? Det skal kommunen nu have afklaret. Foto: Sara Timann.

Ågrillens dage er talte

Kommunen overtager grillbygningen - og så skal der lægges en plan for arealet med den fantastiske beliggenhed

Af
Kim Larsen

FREDERIKSVÆRK I 73 år har det været muligt at få stillet sin sult på pladsen overfor Frederiksværk kirke. Den første pølse blev serveret 19. okober 1945, da August Højrup åbnede sin første pølsevogn.

Pølsevognen var med hestevognshjul på hver side og håndtag som på en trillebør. Den lille pølsevogn blev dog allerede sommeren efter udskiftet med en større og mere moderne pølsevogn (se foto).

August Højrups nye pølsevogn, 1946. Foto, copyright: Knud Højrup.

August Højrups nye pølsevogn, 1946. Foto, copyright: Knud Højrup.

I 1951 blev der på pladsen, som i folkemunde hed "De fattiges Paradis", opført en fast pølsebod. Så var det slut med hver aften at skulle trille pølsevognen i garage på Hotel Royal/Centralhotellet overfor på hjørnet af Nørregade og Kirkegade.

I 1970 opførte August Højrup den bygning, som vi i dag kender som Ågrillen.

Lejemålet slut

Men nu lakker det mod pølseenden for Ågrillen, som ligger på kommunal grund meget centralt i Frederiksværk lige ved gågadens start og ud til kanalen/Mølledammen, hvor der på bagsiden af bygningen er en terasse ned mod vandet.

Lejemålet udløb den 31. august, og lejeren Charley Christiansen, der ejer bygningen, ønsker ikke at drive grillbar længere.

Derfor skal Halsnæs Kommune nu tage stilling til, hvad der skal ske med bygningen og kommunens areal. Sagen blev onsdag drøftet i Økonomiudvalget og skal nu op i Halsnæs Byråd.

Nedrivning nu eller senere?

Ifølge lejekontraktenskal lejeren enten aflevere grunden ubebygget og ryddet, eller overdrage bygninger vederlagsfrit til kommunen.

Hvis bygningen nedrives, vil arealet i en periode komme til at ligge som en bar plet i byen. Det vurderer direktionen at være en dårlig løsning og anbefaler i stedet at udleje grillen for et år, mens det afklares, hvorledes bygning og areal skal anvendes i fremtiden.

Det skønnes, at bygningen med forholdsvis små og billige forbedringer kan opgraderes til en bygning, der åbner sig mere og stiller oplevelsen af kanalen til rådighed til glæde for byens borgere.

Ågrillen vender bagsiden til kanalen/Mølledammen. Arkivfoto: Kim Larsen.

Ågrillen vender bagsiden til kanalen/Mølledammen. Arkivfoto: Kim Larsen.

Økonomiudvalget er tilsyneladende ikke enig i direktionens vurdering, for et enigt udvalg anbefaler i stedet at nedrive Ågrillen hurtigst muligt på ejers regning i henhold til lejekontrakten.

Sagen om Ågrillen er på næste byrådsmøde, som er torsdag 22. november.

Fakta

Knud Højrup har skrevet en beretning om sin far, pølsemanden og forretningsmanden, Aug. Højrup. Den kan findes på: www.khoejrup.dk/slaegthoejrupaugpoelser.html

Publiceret 19 November 2018 12:17