Eksempel på udformning af lysreguleret kryds ifølge Vejdirektoratets rapport om ombygning af Kregmerundkørslen.

Eksempel på udformning af lysreguleret kryds ifølge Vejdirektoratets rapport om ombygning af Kregmerundkørslen.

Vejdirektoratet anbefaler lyskryds

Kregme-rundkørsel ændres til lyskryds, lyder et forslag

TRAFIK Et lysreguleret kryds er bedre end en udvidelse af Kregmerundkørslen, fremgår det af et notat fra Vejdirektoratet efter beregninger af både anlægsudgifter og den langsigtede samfundsøkonomiske gevinst.

Det vil koste godt 22 mio. kroner at ombygge rundkørslen til lyskryds med flere 3-4 kørebaner, og samtidig vil trafikken blive afviklet smidigt, så kødannelsen reduceres markant. Lysregulering har også en større samfundsøkonomisk gevinst, fremgår det af den rapport Vejdirektorat udsendte for få dage siden.

"Som det fremgår, så har løsningen med ombygning til signalreguleret kryds den bedste samfundsøkonomi. Derudover er det ved en signalløsning lettere på sigt at udbygge kapaciteten, hvis der måtte vise sig behov, ligesom det er muligt at prioritere/styre de enkelte trafikstrømme ved tildeling af mere eller mindre grøntid. Dette kunne eksempelvis blive aktuelt, hvis der i fremtiden sker en større vækst i trafikmængden, end forudsat i den indledende planlægning," hedder en af konklusionerne i Vejdirektoratets notat, hvor en enkelt ulempe fremhæves: Uden for myldretidsperioderne vil trafikanterne forsinkes lidt mere ved etablering af et signalreguleret kryds frem for ved at udvide rundkørslen, fordi en del af trafikanterne vil skulle stoppe for rødt lys.

Vejdirektoratets anbefaling er sort på hvidt: "Såfremt der på et tidspunkt måtte blive bevillingsmæssigt råderum hertil, anbefales det, at arbejde videre med løsningen, hvor rundkørslen ombygges til et signalreguleret kryds." /an

CITAT FRA NOTATET: STORE PROBLEMER I RUNDKØRSEL

"De beregnede forsinkelser i basis-situationen i 2019 fremstår meget høje, specielt i morgenmodellerne, hvilket skyldes store kødannelser på Hillerødvej. Trafiksimuleringsværktøjet VISSIM reagerer generelt med høje forsinkelser, når kapaciteten for alvor overskrides. Projektforslagene er derfor regnet igennem igen med 50 % lavere forsinkelsesgevinster i basis, hvilket stadig giver gode rentable resultater. Der er således ikke nogen tvivl om, at der er store problemer allerede i dagens situation."

Publiceret 07 November 2018 00:00