En af flere løsningsmodeller for en udvidet rundkørsel med længere flettebaner og flere lige ud-baner, som vil koste ca. 27. mio kroner. Grafik Vejdirektoratet.

En af flere løsningsmodeller for en udvidet rundkørsel med længere flettebaner og flere lige ud-baner, som vil koste ca. 27. mio kroner. Grafik Vejdirektoratet.

Kregmerundkørslen: Ombygning med trecifret milliongevinst

Ny rapport vurderer, at ombygning af Kregmerundkørsel kan tjene sig hjem på få år

Af
Anders Nordstrand

TRAFIK Ombygning af rundkørslen i Kregme har længe været på tegnebrættet, og nu har Vejdirektoratet udsendt en rapport med projektforslag, der stort set eliminerer de daglige bilkøer.

Sammen med konsulentfirmaet Cowi har direktoratet tegnet og beregnet på nye løsninger for den trafikale flaskehals med op mod 20.000 køretøjer dagligt: Ombygning til lysreguleret kryds med flere vognbaner vil koste ca. 22 mio. kroner i anlæg, men den investering kan tilsyneladende betale sig, da den samfundsøkonomiske gevinst vil være langt større - nemlig 538 mio. kroner over en 15-årig periode, når faktorer som tabt arbejdstid som følge af køkørsel og desuden øget arbejdsudbud regnes med. Det viser beregninger i rapporten, hvor udgiften til en udvidelse af rundkørslen beløber sig til knapt 27 mio. kroner, og den samfundsøkonomiske gevinst vurderes at være 520 mio. kroner, samtidig med at hver investeret krone kommer 31 gange 'igen'.

Eksempel på etablering af lysreguleret kryds med svingbaner m.v.

Eksempel på etablering af lysreguleret kryds med svingbaner m.v.

Rapporten rummer en lang række beregninger, samt nogle løsninger for bedre trafikafvikling med bl.a. længere flettebaner og op til fire kørebaner i øst-vest-retningen på Hillerødvej.

Borgmester Steffen Jensen (A) glæder sig over rapportens vurderinger: "Bilkøerne vil blive reduceret kraftigt og begge projekter er så rentable, at de vil tjene sig hjem på 1½-2 år. Det giver en kæmpe samfundsøkonomisk gevinst, og i den sammenhæng er ca. 25 mio. kroner i anlægsudgifter jo ingenting. Vi skal nu trykke på alle tænkelige kontakter på Christiansborg, så ombygning af Kregmerundkørslen kan komme på Finansloven."

LÆS OGSÅ: Udspil på vej om rundkørsel

Rapporten rummer en lang række beregninger, og der er bl.a. foretaget en slags computersimuleringer, der viser hvordan trafikken afvikles med forskellige typer udformning af rundkørsel og kryds: Resultatet er at de kilometerlange bilkøer kan reduceres til mindre end 100 meter kødannelse i myldretiden.

INFO VIDEO: SÅDAN KØRER DU I EN TOSPORET RUNDKØRSEL

Publiceret 06 November 2018 09:13