80-100 boliger bliver der plads til her i Torups sydlige udkant.

80-100 boliger bliver der plads til her i Torups sydlige udkant.

Videre med Hvideland-planen

Torups udvidelse er igen tema på borgermøde

UDVIDELSE Om et års tid kommer de første synlige tegn på den længe omtalte Hvideland-plan i Torup.

"Hvis alt går efter planen, kan byggemodningen begynde sommer eller efterår 2019 til den første etape med 50-60 boliger," siger Lisbeth Hansen, formand for Torup Fonden, der er etableret for at håndtere det videre arbejde med planen for Torups udvidelse på en del af Hvidelandsgårdens arealer.

Søndag den 21. oktober er planen et af punkterne på et borgermøde med en opdatering på bl.a. lokalplanarbejdet, og det videre forløb med etablering af andelsboligbebyggelsen med plads til 80-100 boliger - lidt i stil med Økosamfundet Dyssekilde, og alligevel ikke: "Der er ikke lagt op til at det skal blive en ny udgave af økosamfundet her i Torup, men jeg tror godt vi kan bygge videre på en masse erfaringer og etablere en ny bydel med vægt på det energi- og miljøvenlige byggeri," fortsætter formanden og oplyser at der samme dag som borgermødet afholdes det første konkrete infomøde om mulighederne for at etablere sig i den nye Hvideland-bydel. /an

Publiceret 14 October 2018 09:30