De ekstra 3,3 mio. kroner fordeles mellem Hjemmeplejen, Plejecentrene og Hjemmesygeplejen. Arkivfoto.

De ekstra 3,3 mio. kroner fordeles mellem Hjemmeplejen, Plejecentrene og Hjemmesygeplejen. Arkivfoto.

Statsstøtte: 3,3 mio. kroner til flere sosu'er og sygeplejersker

Halsnæs Kommune har fået del i statslig pulje til bedre bemanding i ældreplejen - men det er svært at skaffe personale

Af
Kim Larsen

ÆLDREPLEJE I disse stramme budgettider luner det lidt, at Halsnæs Kommune har fået tilsagn om 3,3 mio. kroner årligt i tilskud til bedre bemanding i ældreplejen.

Støtten er en bid af den halve millard kroner, der blev sat af i finansloven for 2018 til bedre bemanding i ældreplejen i landets kommuner.

Halsnæs Kommune har meldt ind til Sundheds- og Ældreministeriet, at de 3,3 mio. kroner her i 2018 vil blive brugt til at ansætte nye medarbejdere i ældreplejen, eller opjustere arbejdstiden for nuværende ansatte:

50 procent på sygeplejersker og 50 procent på sosuhjælpere og - assistenter fordelt mellem Plejecentrene, Hjemmesygeplejen og Hjemmehjælpen.

Beløbet rækker formentlig til ca. 7-8 nye fuldtidsstillinger.

Men selvom statsstøtten på 3,3 mio. kroner er givet under forudsætning af, at de går til bedre bemanding i ældreplejen, er der ingen garanti for, at ældreområdet går fri i den aktuelle budgetjagt på besparelser på op til 70 mio. kroner i Halsnæs Kommune.

Svært at rekruttere

Det er i øvrigt slet ikke nemt at skaffe nyt kvalificeret personale til ældreplejen, da ledigheden blandt både sygeplejersker og social- og sundhedassistenter i Danmark er meget lav.

At mange af de nuværende ansatte indenfor ældreområdet samtidig er ved at nå pensionsalderen, gør ikke situationen nemmere.

"Det er ikke kun her i Halsnæs Kommune, det er svært at skaffe personale, det gælder i hele landet. Vi må tænke utraditionelt og se om vi kan finde måder at gøre det mere attraktivt, så vi kan trække det nødvendige personale til," siger Thue Lundgaard (EL), som netop har indtaget formandsstolen i Udvalget for Ældre og Handicappede.

Et øjebliksbillede fra juni 2018 viser, at der i Halsnæs Kommune er 10-14 ubesatte stillinger i ældreplejen - bemærkelsesværdigt nok er der ingen ubesatte sygeplejerskestillinger i kommunen.

Regeringen har i øvrigt netop bestilt en kortlægning af kommunernes og regionernes udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet. Et arbejde der skal føre frem til mulige løsninger på problemet.

Publiceret 22 August 2018 11:01