Historisk kort med markering af stenrevet nord for Hundested.

Historisk kort med markering af stenrevet nord for Hundested.

Hunderevets Venner får millionstøtte

1 mio. kroner fra Velux fonden til havprojekt ved Hundested

STØTTE Med en bevilling på 1. mio. kroner har Velux Fonden netop ydet støtte til den lokale forening Hunderevets Venner, der ønsker at genskabe et stenrev ud for Hundested.

Størstedelen af revets sten er for mange år siden blevet fisket op og brugt til bl.a. byggeri. Hunderevet fungerede i århundreder som barriere mod kysteroderende havstrømme fra vest mod øst, ligesom det var en oase for havets dyr og planter.

Hunderevets Venners projekt arbejder på at etablere et mindre stenrev, der skal bruges til formidling, undervisning, maritim køkkenhave, oplevelser og til forsøg med stenrev som kystbeskyttelse, skriver fonden i en pressemeddelelse.

En genskabelse af Hunderevet ud for Hundested/Spodsbjerg vil have store perspektiver, har en af Hunderevets Venner, Bent Schweiger-Larsen, tidligere udtalt til Halsnæs Avis: “Et nyt rev vil give en større biodiversitet med f.eks. flere fiskearter og fugle. Men mest synlig vil sælerne være.”

an

FAKTA

Hundested har som bekendt fået sit navn efter et stenrev, hvor et stort antal sæler (sælhunde) holdt til. Revet - Hunderevet - strakte sig fra Spodsbjerg mod nordvest og et godt stykke ud i Kattegat. Flere danske konger, eksempelvis Christian VII, yndede her at afholde jagtselskaber, hvor der blev skudt sæler. Fra 1764 og de følgende mange år blev stenene fra revet fjernet og brugt til fundament for Trekronerfortet og flere havne på Øresundskysten. Hermed forsvandt en særlig naturtype samt en naturlig kystsikring af hele Nordsjællands kyst. Men det vil nogle ildsjæle - Hunderevets Venner - nu forsøge at rette op på.

Publiceret 07 August 2018 14:23