Torup kan blive udvidet i fremtiden med bydelen Torup Syd. Foto: Halsnæs Avis

Torup kan blive udvidet i fremtiden med bydelen Torup Syd. Foto: Halsnæs Avis

Udvidelse med bydel oppe at vende på Torup Ting

TORUP Torup Ting tager nye skridt i retning af at få indflydelse på Torups udvidelse: hvordan, hvornår og hvem.
70 Torupborgere deltog således i Torup Tings borgermøde tirsdag 19. september i Torup. Blandt de vigtig sager på mødet var forslaget om at danne en andelsforening, Torup Andel, for etapevis at realisere visionen om Torup Syd.
Der var stor opbakning til at arbejde videre med disse planer - og præcisere dem.
“Vi er tidligt i processen,” udtaler Torup Tings formand, Peter Plant.
“Men vi vil gerne være på forkant og sikre os, at både de nuværende og kommende Torupborgere får indflydelse på udvidelsen af Torup. Det er lokal-demokratiets natur.”
“Og vi kan godt være stolte af, at så mange deltog i mødet og bakker op om dette initiativ. Inden vi kommer til det konkrete i form af en lokalplan, skal vi i samarbejde med kommunen indarbejde Torup Syd i kommuneplanen,” fortæller Plant.
Derfor har tinget fremlagt en køreplan, som rækker fire til fem år frem i tiden. Den indebærer et tæt parløb med Halsnæs Kommune og angår blandt andet lokalplansarbejdet og byggemodning.
“Men først skal vi lave en ramme om det videre arbejde: Torup Andel - og skaffe midler. Vi har gode erfaringer med crowd-funding i Torup,” fastslår formanden.

Publiceret 22 September 2017 10:00