Minister Lars Chr. Lilleholt kiggede for nylig nærmere på testanlægget i selskab med Michael Pedersen (t.v.) og Flemming Birke Jørgensen (.t.h.) Arkivfoto

Minister Lars Chr. Lilleholt kiggede for nylig nærmere på testanlægget i selskab med Michael Pedersen (t.v.) og Flemming Birke Jørgensen (.t.h.) Arkivfoto

Reaktor vil skabe nye arbejdspladser

Af
Af Anders Nordstrand

GENBRUG Lossepladser og havmiljøet bugner af plastaffald - det brændes af i forbrændingsanstalter eller omdannes til ny plast.
De lokale firmaer Reaktor og DeNova har en helt anden opskrift på genbrug af plastmaterialer og har gennem flere år testet et anlæg, hvor sorteret plastik omdannes til diesel og benzin gennem en speciel proces.
Nu ligger reaktoren stille efter branden den 12. oktober, testanlæggets fire medarbejdere er indtil videre uden job, men direktørerne for de to virksomheder, Flemming Birke Jørgensen og Michael Pedersen, håber på tilladelse til at starte igen.
“Vi er så tæt på målet. Om bare 1½ år forventer vi at kunne afslutte vores testperiode, så er teknikken fuldt udviklet og en egentlig produktion kan startes op. Det er selvfølgelig mega ærgerligt, at uheldet skulle ske nu,” siger Michael Pedersen, direktør i genbugsvirksomheden DeNova.
Han og Flemming Birke Jørgensen er sikre på, at den færdigudviklede teknik vil sætte nye standarder for produktion af fossile brændstoffer på basis af affald.

Arbejdspladser og løsning af miljøproblemer

“Perspektiverne er store. Jeg kunne godt forestille mig etablering af et større produktionsanlæg ude ved f.eks. elektroværket, hvor der er plads, mulighed for søtransport og tilpas afstand til boligområder. Et anlæg i fuld skala kan behandle mange tons plastik om året og beskæftige 10-15 medarbejdere,” siger Flemming Birke Jørgensen.
Han nævner, at mobile anlæg f.eks. kan bruges til at få bugt med de sejlende plastik-øer, der findes rundt om i verdenshavene og ifølge miljøorganisationer har en samlet størrelse svarende til Afrikas areal.
“Reaktor er inviteret med i et advisory board - et rådgiverpanel - om løsning af den slags udfordringer globalt. Vi kan udnytte plastaffaldet som en ressource, så man rent faktisk kan tjene penge på det, raffinere nyt brændstof, og samtidig modvirke et miljøproblem,” slutter Reaktor-direktøren.

Publiceret 15 November 2016 00:00