Hvordan bindes by og havn bedre sammen? Det skal en trafikanalyse hjælpe med til at kortlægge. Foro: Halsnæs Avis

Hvordan bindes by og havn bedre sammen? Det skal en trafikanalyse hjælpe med til at kortlægge. Foro: Halsnæs Avis

Analyse skal forbinde by & havn

trAFIK Et flertal i Byrådet vil bevilge 150.000 kr. til en trafikal analyse for at forbedre sammenhængen mellem bymidte og havn i Hundested. Bevillingen finansieres af de afsatte 400.000 kr. til forskønnelse af Nørregade.
Hundested Havn/Erhverv ønsker bl.a. en bedre sammenhæng mellem by og havn, lettere overgang for gående og dæmpet trafik på Strandvejen mellem by og 'kulturhavn' samt nemmere adgang for biltrafik fra Amtsvejen ind til handlen i Nørregade.
Desuden ønsker man, at den tunge trafik føres uden om bymidten, f.eks. via Fjordvej, samt at der skabes bedre parkeringsmuligheder. Analysen forventes klar i efteråret.
jent@lokalavisen.dk

null

Publiceret 18 April 2016 12:00