Michael Jensen fra Netplan var blandt oplægsholderne på kommunens nytårskur. Foto: Halsnæs Kommune

Michael Jensen fra Netplan var blandt oplægsholderne på kommunens nytårskur. Foto: Halsnæs Kommune

Fokus på vækst og 2 x infrastruktur

Der blev talt om både trafikal og digital infrastruktur samt tiltag til vækst på kommunens nytårskur for erhvervslivet torsdag aften

Af
Jens Patrick Thiede

ERHVERVSLIV Med champagneglas på bordene kunne borgmester Steen Hasselriis byde velkommen til kommunens nytårskur for erhvervslivet torsdag den 28. januar i Gjethuset, hvor over 100 personer var samlet.
“Vækst er den eneste løsning, for den bestemmer velstanden i samfundet. Vi har ambitioner om flere arbejdspladser og flere tilflyttere,” indledte borgmesteren.
Hasselriis talte også om rammevilkår og erhvervsklima og fremhævede, at Halsnæs Kommune er gået frem i diverse undersøgelser om de emner.
Også en fremgang i antallet af ansatte hos flere lokale virksomheder blev kaldt positivt, og det samme gjaldt en mindre befolkningstilvækst i Halsnæs på 300 borgere.

Vision til foråret

Hasselriis fremhævede både den trafikale og digitale infrastruktur som vigtige emner for firmaerne, og han nævnte muligheden for at skabe et nyt netværk for eksport i kommunen samt tiltrække arbejdskraft.
Desuden arbejdes der på at skabe et “advisory board” i kommunal sammenhæng - en slags forum for diverse fagpersoner til gensidig sparring om erhvervsemner.
Borgmesteren nævnte også den store udfordring med flygtninge og appellerede til erhvervsfolkene om at tage nogle af dem i praktik.
Den såkaldte Halsnæs Vision, der har været arbejdet på i efteråret ved møder og workshops i en samlet visionsproces, vil ligge klar inden foråret er omme.
Herefter fulgte et oplæg af Tibbe Iben Lemming Knudsen, leder af Ejendomscenteret, der fortalte om de anlægs- og serviceprojekter, kommunen er i gang med. Øverst på dagsordenen stod konkurrenceudsættelsen af natur og vej til pleje af kommunale arealer samt vejbelysning.
Hun fortalte også, at der er afsat midler til bl.a. ansigtsløftninger af flere af kommunens skoler. Desuden følger et salgsarrangement i Kregme den 13. marts, hvor der holdes fremvisning af grunde.

Nye erhvervsarealer

Pia Weirum, leder af plan og byg i Halsnæs Kommune, fortalte om planerne for udvidelse og/eller nedlæggelse af erhvervsarealer. Der skal kigges på eksisterende områder, nogle skal nedlægges, nye skal eventuelt oprettes.
Industriområde nord i Frederiksværk rummer bl.a. flere ubebyggede grunde, og der skal måske oprettes et nyt erhvervsareal i tilknytning til det eksisterende. Om der er behov for dette, er dog endnu uafklaret.
Samme problematik gælder omkring det eksisterende erhvervsområde i Ølsted.
Erhvervsgrundene på Frederiksværkvej i Hundested kunne være under afvikling efter ønske fra flere beboerne i området. I stedet kan arealet måske komme til at rumme boliger i fremtiden.
“Vi vil gerne invitere til forhåndsdialog med jer inden byggesager, hvor vi kan lave en forventningsstemning,” lød en invitation fra Pia Weirum til de relevante erhvervsfolk.

TDC-møde og trafikløsning

Efter en lettere anretning og networking blandt de tilstedeværende optrådte medlem af Udvalget for Vækst og Erhverv Emil Tobias Mortensen (V) med et foredrag om udvalgets opgaver og arbejdsmodus.
Michael Jensen fra rådgivningsfirmaet Netplan var afsluttende oplægsholder med et indlæg om den seneste tids meget omdiskuterede emne lokalt; digital infrastruktur - ikke mindst hurtigt bredbånd.
Han omtalte de mange områder i kommunen, der ikke kan få adgang til mere end 10 mb download.
Desuden fremhævede Michael Jensen nettets betydning for det, der blandt fagfolk og forskere betegnes som “Den 4. industrielle revolution”, og han fortalte om “cyber physical systems”, hvor fremtidens udvikling vil være enormt baseret på teknologi inden for områder som f.eks. jobs, sundhed og trafik.
En gang åben mikrofon med spørgsmål fra salen rundede aftenen af.
Blandt de emner, der optog spørgerne, var det omtalte vejkryds på Hundestedvej/Industrivej.
“En lysregulering som løsning koster en halv børnehave,” forklarede Steen Hasselriis bl.a. og tilføjede, at kommunen har møde med Vejdirektoratet i februar.
Også diverse løsningsforslag til bedre bredbåndsdækning blev luftet, og her kunne borgmesteren afsløre, at kommunen ligeledes har møde med TDC i februar om emnet.

null

Publiceret 29 January 2016 13:00