Industrikvarteret i Frederiksværk er et af de steder, der er hårdest ramt af mangelen på bredbånd af høj hastighed. Foto: Google Earth

Industrikvarteret i Frederiksværk er et af de steder, der er hårdest ramt af mangelen på bredbånd af høj hastighed. Foto: Google Earth

Digital infrastruktur:

Ringe udsigt til forbedret bredbånd

Selvom mobildækningen er i orden, er Halsnæs blandt de dårligst forsynede med højhastighedsbredbånd, men kommunen har meget begrænsede handlemuligheder, fastslår ny rapport

Af
Jens Patrick Thiede

NETDÆKNING Så længe konkurrencen er sat ud af spillet på bredbåndsmarkedet via TDC's manglende investeringer, er der ikke positiv udsigt til, at markedet løfter opgaven i forhold til 2020-målsætningerne om 100 Mbit download og 30 Mbit upload.
Desuden gør markedsvilkårene det svært for Halsnæs Kommune at gøre noget, der hurtigt - og inden for en realistisk økonomisk ramme - giver mærkbare resultater.
Det konkluderer en rapport om Halsnæs' digitale infrastruktur fra det tekniske rådgivningsfirma Netplan, som vil blive behandlet politisk på mødet i Udvalget for Vækst og Erhverv den 11. januar.
Rapporten fastslår, at mens mobildækningen i Halsnæs er tilfredsstillende, forholder det sig omvendt med bredbåndsdækningen, hvor Halsnæs Kommune er en af de dårligst forsynede kommuner, når det drejer sig om højhastighedsforbindelser.
Borgmester Steen Hasselriis er klar over udfordringen og har kommenteret på handlemulighederne.

Få handlemuligheder

Dette udgør en væsentlig udfordring i forhold til kommunens vækst og udvikling, men kommunen er uden de store handlemuligheder, konkluderer rapporten.
Grunden til den mangelfulde dækning forklarer rapporten med, at konkurrencen – modsat på mobilområdet - reelt er sat ud af kraft uden for de store byer, bl.a. fordi TDC fik lov til at købe Dong Energy"s fiberforretning, og hvor det efterfølgende har vist sig, at TDC stort set ikke investerer i sin fiberforretning i forhold til borgere og virksomheder.


Flerleddet strategi

Selvom markedet er fastlåst, betyder det dog ikke, at en kommunal indsats ikke kan give resultater, og Netplan fremlægger i rapporten anbefalinger til en flerledet strategi på både korte og lang sigt.
Blandt anbefalingerne kan nævnes:
Ÿ Understøttelse af lokale ildsjæle, borgergrupper og erhvervsliv
Ÿ Kommunalt overblik over rammerne for masteleje og mastegodkendelse
Ÿ En systematisk dialog med branchen
Ÿ En smidig graveproces og samtidig nedlæggelse af tomrør
Ÿ Et politisk strategisk spor
Ÿ Løbende kortlægning af digital infrastruktur hvert andet år

Negative konsekvenser

En ting er, at borgere og virksomheder må leve med utilfredsstillende hastigheder. Netplan mener dog også, at mangelen kan have en negativ effekt i forhold til de brændende platforme – især hvad angår vækst samt at fastholde og tiltrække borgere og virksomheder.
Også i forhold til uddannelsesområdet og sundhedsområdet har det negative konsekvenser. De områder, hvor det halter mest, er industrikvarteret i Frederiksværk og ved Lynæs Havn, hvor der flere steder ikke kan opnås hastigheder på over 2 Mbit download.
Netplan ikke anser den mobile bredbåndsdækning til på sigt at være et alternativ til den traditionelle bredbåndsdækning.Bredbånd i Halsnæs


-5.800 af kommunens husstande har ikke adgang til en 25 Mbit download hastighed 
-Kun otte pct. af husstandende i Halsnæs kan modtage 100 Mbit -download og 30 Mbit upload eller derover
-Et regeringsudspil fra 2013 havde en målsætning om, at alle husstande og virksomheder skal have adgang til bredbåndsforbindelse med mindst 100 Mbit/s download i 2020

Publiceret 10 January 2016 13:00