DEBAT: Udredning af DN

Af Kim Jensen, Næstformand Konservative vælgerforening.

NATUR Birgitte Benzon Bang, tak for din udredning af hvem og hvor mange medlemmer, der er i vores lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening.

Jeg vil lige pointere at jeg er fuldt ud bekendt med, at DN er høringsberettiget i sager vedrørende natur, miljø og klima, og det respekterer jeg også fuldt ud. Når dette er sagt, så håber jeg også at foreningen opfatter sig selv som medspillere og ikke som modspiller.

Vedrørende vores erhvervsliv så håber jeg at DN respekterer vores mange lokale virksomheder, som faktisk i dag prøver at leve op til de mange miljøkrav der er i dag, og opfordringen herfra skal være at se DN i en mere proaktiv rolle, og man måske kan finde løsninger via dialog i stedet for krav.

Vi borgere tager alle et ansvar for vores natur, og derfor er det glædeligt at vi senest har oplevet at vores lokale affaldshelte har fået en stor anerkendelse, der er mange måder at tage ansvar for vores natur og vi kan gøre dette på mange måder.

Publiceret 01 December 2019 00:00